Voceans digitala tjänster i detalj

Skapa tänkande organisationer

Voceans erbjuder flera flexibla digitala tjänster som tillsammans hjälper din organisation att vara bättre förberedd för morgondagens utmaningar och att öka konkurrenskraften.

INNOVERA

Att vara konkurrenskraftig idag kräver en konstant innovationskraft för att inte hamna på efterkälken. Att tänka helt utanför gamla banor är svårt. Men att aktivera medarbetarna att engagera sig och tänka nytt är ännu svårare.

Voceans Innovera-tjänst är en forskningsvaliderad process för högre kreativt tänkande och ökat deltagande. Det effektiviserar dessutom hela insamlings- och analysarbete och besparar dig tid.

Vocean främjar

innovation & samarbete

Engagera och involvera alla medarbetare konstruktivt i företagets framtid.

Vocean ger de bästa förutsättningarna att öka ledningens fokus på att varje individ är betydelsefull och har mycket att tillföra.

Släpp loss kraften i din organisation!

Öka innovationskraften

Kreativ problemlösning har aldrig varit lättare!

Ställ frågor till en eller flera grupper av individer och dra fördel av den enorma kreativa kraft som ligger under ytan hos alla anställda, partners och kunder.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer fakta om innovation och dess inverkan?

75%
av alla människor anser att de inte utnttjar deras fulla kreativa potential.

Adobe: State of Create study, 2012

84%
av globala chefer anser att innovation är extremt viktigt, men bara 6% är nöjda med det egna företages innovativa prestation.
Newton, R. (2015, July 14)
How to Co-Lead a team.

“Studier
visar att de företag som prioriterar innovation är de som upplever störst omsättningsökning”
Innobarometer, 2014

~79%
av de företag som introducerade minst en innovation sedan 2011 uppvisade en ökning av omsättningen med mer än 25% år 2014.

Innovativt ledarskap

Maximera din innovationskraft

Genom Voceankan man samla obegränsat antal människors insikter, erfarenhet och kreativa tänkande för att finna den bästa idén eller lösningen på utmaningen. Vocean möjliggör individens eget enskilda kreativa tänkande utan stress från andra.  Genom att aktivt involvera medarbetare, partners eller kunder i vardagliga och strategiska utmaningar skapar organisationen en kultur av ökat personligt engagemang, känslan av tillhörighet och en problemlösningsfokuserat fokus.

Insikter i realtid – oavsett geografisk plats och tid

Deltagarna – Tänkarna – svarar enkelt på frågor via deras mobil eller andra digitala kanaler när det passar dem, oavsett var de befinner sig i världen. Genom molntjänstens skalbarhet och extrema snabbhet i dataöverföring kan man därmed skapa insikter i realtid.

Kassera alla jobbiga post-it lappar och den tidskrävande kompileringen från brainstormingsessioner – låt Vocean göra jobbet för dig!

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser