Integritetspolicy

Integritetspolicy
Hur Vocean AB behandlar din personliga information.

Vocean AB: (“” Vocean “”) är den person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar, för närvarande dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) , med rubriken “” Gällande dataskyddslag “”.

Vocean skyddar din integritet och skyddar din personliga information med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som är registrerad hos oss kan alltid kontakta oss angående vår personliga databehandling och har rätt att ta reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Privacy Policy nedan och besöka Data Inspection webbplats för ytterligare information om personlig databehandling.

“Personuppgifter” betyder all information som direkt eller indirekt kan tillskrivas en fysisk person i ditt liv.

Denna sekretesspolicy beskriver hur Vocean behandlar din personliga information. Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vem ansvarar för din personliga information?
Vocean AB, Org.nr. 559120-7302 är den person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling överensstämmer med gällande dataskyddslag.

Hur får Vocean din personliga information?
Vocean tar emot personuppgifter som du ger oss när du blir kund, kontaktar oss via e-post eller telefon, ansöker om arbete med oss ​​eller på annat sätt använder våra tjänster. Vocean hanterar också personuppgifter samlade från andra källor än dig. Personliga data kan komma från, till exempel, kreditrapporteringsföretag eller skattemyndighet.

Vocean behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller samlas in av oss. Det kan till exempel vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer och bankuppgifter samt information som tillhandahålls genom att använda tjänster som tillhandahålls av Vocean.

Vilket syfte har Vocean med personlig databehandling?
Vocean behandlar dina personuppgifter enligt vad som krävs för utförandet av vårt engagemang efter överenskommelse med dig och om du har samtyckt till behandlingen. Vocean kan också behöva behandla din personliga information på grund av lagstadgade krav eller föreskrifter. Vocean behandlar också personuppgifter när det är nödvändigt för att möta vårt och ditt legitima intresse för att hantera till exempel kontakten mellan dig och din leverantör, samt utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vem har tillgång till din personliga information?
Dina personuppgifter behandlas av Vocean och delvis av leverantörerna vi kontaktar dig på din förfrågan. Annars lämnar vi inte personuppgifter till andra företag eller myndigheter, såvida det inte krävs för att följa BMB: s lagliga skyldigheter, regler eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar aldrig, säljer eller utbyter personuppgifter till tredje part för marknadsföring utanför Vocean.

Överföring av personuppgifter till tredje länder?
Vocean överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU / EES, om inte detta specifikt anges när du skickar in din personliga information till oss.

Hur länge behandlar Vocean din personliga information?
Personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifter behandlas. Personuppgifter, till exempel bearbetade för redovisning, lagras i 7 år, vilket följer av den lagstadgade skyldigheten enligt bokföringslagen.

Vad har du för registrerade rättigheter?
– Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har behandlat om dig när som helst.
– Om din information är felaktig, ofullständig eller irrelevant, kan du få dem korrigerade.
– Du har rätt att begära att vår behandling av din personliga information begränsas.
– Du har rätt att begära att vi tar bort din personliga information. Vi kan ha rätt att neka din förfrågan om det finns lagliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera viss personlig information. Dessa skyldigheter härrör från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Detsamma gäller om behandling är nödvändig för att vi ska kunna upprätta, verkställa eller försvara rättsliga krav. Skulle vi förhindras från att träffa en begäran om radering, kommer vi istället att blockera personuppgifter från att användas för andra ändamål än vad som förhindrar den begärda raderingen.
– Du har alltid rätt att invända mot vissa typer av behandling, såsom direkt marknadsföring, och motsätta sig all behandling av personuppgifter utifrån en intressebalans.
– Om vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras antingen på ditt samtycke eller utförande av ett avtal med dig, har du rätt att begära informationen som överförts till dig för att överföra den till en annan part.
– Om du har samtyckt till viss behandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Om du återkallar ditt samtycke upphör behandlingen enligt ditt samtycke att upphöra om inte Vocean bedömer att det finns en annan rättslig grund för behandlingen.
Om du vill ändra något enligt dina rättigheter enligt ovan, kontakta oss. [länk till kontakta oss avsnitt]

Du har rätt att lämna in klagomål till Datatillsynsmyndigheten som tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina data?
Vocean jobbar ständigt för att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje fall krävs för att skydda dina personuppgifter och dessutom se till att behandlingen är i enlighet med gällande tillämplig databeskyddslagen.

Uppdatering av sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy uppdaterar Vocean kontinuerligt. Den nya versionen publiceras på Thinkthank.se hemsida och gäller från och med publiceringsdatumet.

Kontakta
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om vår behandling av din personliga information eller om denna sekretesspolicy.

Vocean AB
Kyrkogatan 33
SE-803 11
Gävle
Sverige