fbpx

Om oss

VOCEAN™ är en intelligent och egenutvecklad digital kollaborativ molntjänst.

Mjukvaruutvecklingen inleddes sent 2017 utifrån viljan att skapa en skalbar, snabb och säker molntjänst med ett intuitivt användargränssnitt som stimulerar struktur, kreativitet och agilitet i vardagen, samtidigt som den möjliggör transparens och självledarskap.

Vi tror genuint på följande grundstenar som vår plattform har byggts upp omkring:

Transformativ digitalisering genom fokus på innovation och agil företagsstyrning med struktur i vardagen

Många människors insikter skapar en bättre helhetsbild och är den bästa möjliggöraren för optimal strategisk förflyttning

Genom att bekräfta och nyttja personliga styrkor, kunskaper och motivation släpper du loss kraften hos verkligt engagerade individer

Tjänsten lanserades publikt sent 2018.

Voceans filosofi kring ledarskap

Vocean vill sätta kraften hos individerna i centrum oavsett om det gäller organisationer som söker transformativ digitalisering, strategiska förflyttningar eller värdeskapande arbetsflöden. De unika tankarna hos var och en ger sammantaget insikter om hur en organisation bättre kan navigera i en föränderlig värld och skapar såväl ansvarskänsla som engagemang hos individen. Därav VOCEAN™s kollaborativa, engagerande och självledande fokus.

Peter Kollin
VOCEANS GRUNDARE

Bakgrund

Voceans grundare, Peter Kollin, är ledaren som har över 60 000 timmar ledarskap från olika befattningar, verksamheter och branscher med sig i bagaget. Hans vision är att förse världen med redskap som främjar utvecklingen av det nya framsynta och demokratiska ledarskapet.
Ett ledarskap där de enskilda individernas kreativitet, kunskap och tankar tas tillvara, stimuleras och knyts samman i en matris av engagerade individer. Denna sammankoppling leder till en multipotent, livskraftig och självledande organism med platt ledarskap, lateralt samarbetande interna och externa funktioner och ett lyhört, förändringsbenäget navigerande.

Visionen kommer ur en djup förståelse att det är först när människan, den enskilda individen, sätts i fokus, som det är möjligt för företag och organisationer att åstadkomma lyckade organisatoriska förflyttningar.

Allas tankar, åsikter och idéer är värdeskapande tillgångar, speciellt när de sammanförs till en större helhet. Detta oavsett om det gäller transformativ digitalisering, strategiska förflyttningar eller nya värdeskapande arbetsflöden.

Universitetsforskning och samarbeten

En framgångsfaktor för utvecklingen av VOCEAN™s kollaborativa koncept är det nära samarbete man skapat med etablerade forskare inom områden som innovation, hälsosamt ledarskap och frihet på arbetsplatsen. Samarbetet säkrar att våra kunder får en kvalitativ värdeskapande tjänst som är baserad på de senaste rönen inom forskningsvärlden. Det gör också att VOCEAN™ verkligen upplevs som avsett; det vill säga engagerande, stimulerande och intuitivt.