fbpx

Vår affärsmodell

VOCEAN™s användarlicenser och tilläggstjänster säljs via utvalda samarbetspartners.

Vocean hanterar all distribution, kundsupport och utbildning. Våra licensavtalen gäller för 1 respektive 3 år. Avtalen förnyas automatiskt om du inte säger upp ett avtal minst en månad innan licensperioden går ut.

Rekommenderad återförsäljande partner:

Licenser

För att dra nytta av digitala tjänster i VOCEAN™ behöver man ha en grundläggande användarlicens.
Licensens storlek och innehåll beror på två parametrar:

1. ANTAL ADMINISTRATÖRER (Skapare)

2. ANTAL INDIVIDER MAN VILL INKLUDERA I SITT TÄNKARNÄTVERK (Tänkare)

Användarlicenser inkluderar:

 • tillgång till 5 olika Aktivitetstyper
 • 50 simultant aktiva sessioner
 • Obegränsat antal editerbara rapporter
 • Obegränsat antal Tänkare och Tänkargrupper
 • Fri support via mail & telefon, kontorstid helgfria vardagar
 • Fri uppdatering av plattformen (molntjänst)
 • 5Gb lagringsutrymme
 • Fri användning av Voceans mobila app för Tänkare

Voceans licensmodell är maximalt flexibelt och kan anpassas till just ditt företags individuella behov: oavsett storlek och önskad användning.

Kombinerat med våra tilläggstjänster betalar du bara för vad du använder och inget annat!

000€/month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Tilläggstjänster

 • Externa Aktivitetslänkar för Tänkare (pris per deltagande / kontribution). Perfekt för informationsinsamling via sociala medier, intranätet eller hemsidan. Alternativt på plats i butik och reception via QR koder.
  – Direktlänk: anonymt deltagande. Kräver ingen registrering.
  – Platsspecifik länk: deltagande via en specifik geografisk plats.
  – Publik länk: deltagande inklusive personlig registrering till ditt Tänkarnätverk
 • SMS till Tänkare (kostnad per SMS)
 • 24/7 telefonsupport (årskostnad)

Alla tilläggstjänster kräver en grundläggande licens.

000€/month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Exempel

En organisation med 45 medarbetare önskar köpa användarlicenser för att kunna genomföra:

 • kvartalsmässiga medarbetarundersökningar
 • daglig planeringsverksamhet i respektive avdelning
 • kreativa och innovativa initiativ
 • insamling av input & information från medarbetare
 • insamling av process & produktavvikelse från utvalda samarbetspartners (10 st)

Alla inbjudningar till Aktiviteter sker via e-post och man bedömer sig behöva 7 st administratörer.

Detta innebär att företaget behöver en licens för totalt 55 Tänkare och 7 Skapare.

000€/month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Intresserad av en offert?

Vocean jobbar nära våra återförsäljande partners och säljer inte licenser direkt till slutkunder.
Kontakta oss för mer information om våra partners.

Utbildning

Administratörsutbildningar

Trots användargränssnittets intuitiva design erhåller du som kund möjligheten att boka ett 60 minuters webbutbildning med personlig lärare för att enklare komma igång. Vi erbjuder ett utbildningstillfälle för upp till 10 deltagare kostnadsfritt inkluderat i din licens.

Våra webbaserade utbildningar leds av en personlig lärare ackrediterade av Vocean.

Självklart kan du boka extra utbildningstillfällen för nyanställda eller nya administratörer vid behov. Du kan boka dessa direkt i ditt konto i VOCEAN™s plattform.

Upp till 10 personer
kan deltaga under
en och samma
utbildningssession

Datasäkrade rapporter

All information som Tänkarna tillför via Voceans molntjänst är säkrad så att den inte går att förvanska. Likadant gäller för all sammanställning av data och de rapporter som VOCEAN™ genererar. Skaparen av en Aktivitet har emellertid möjlighet att i kommentarsfälten i rapporten tillföra slutsatser kring utvunna data och AI-generade insikter.

Rapporten är därmed

 • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
 • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
 • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för egna analyser och slutsatser