Produktinformation

Våra plattformstjänster i detalj

Vocean™s molntjänst erbjuder fem olika digitala tjänster som kan användas på ett flexibelt och kreativt sätt.

1. Planera

Genom vårt egenutvecklade flexibla Planera-verktyg visualiseras uppgifter och ansvarsfördelning med hög transparens inom teamet och skapar struktur för individen.

Då användaren själv namnger och sätter upp vilka kolumner som skall vara personligt ägda eller anonyma, blir detta vardagsstrategiska arbetsverktyg enormt flexibelt. Genom existerande dashboards kan medarbetarna och ledare dela samma transparenta vy över nuläget och planeringen framåt. Morgon- och veckomöten kommer att gå som en dans med detta lättanvända verktyg. Ändras ansvarsfördelningen eller är någon sjuk? Genom drag & drop funktionalitet kan teamet enkelt omfördela och omprioritera uppgifter.

 

Med VOCEAN™s Planera-verktyg kan du göra mycket mer än att bara planera individuella uppgifter, projektleverabler och åtaganden:

Rums- och tidlös kollaboration

Arbetar vissa deltagare i teamet på distans? Inga problem! VOCEAN™ erbjuder även en statisk dashbordvy med enkom läsrättigheter som i realtid synkroniseras med den interaktiva dashboardsversionen som systemkoordinatorn har tillgång till.

Skiftöverlämning

Transparans vid överlämning av skiftbyten är inte alltid det enklaste. Med VOCEAN™s Planera-verktyg kan medarbetare genom sin mobil avrapportera till överlämningsöversikten. Här kan man också enkelt bocka av vad som gjorts och ännu behövs göras under kommande skift.

Schemaläggning

Planera resurser eller medarbetares schema i Planera. Slipp alla samtal måndag morgon som frågar vart medarbetaren skall befinna sig denna vecka. Med VOCEAN™s Planera-verktyg kan personalen via mobilen eller datorn enkelt se var de ska befinna sig på, och när.

2. Rösta

Att samla in åsikter ellet preferenser från kunder, partners eller medarbetare har aldrig varit snabbare eller smidigare. VOCEAN™s röstningsverktyg sänder enkelt ut din fråga till målgruppens mail eller mobil, och de svarar lika snabbt och enkelt via mobilen eller datorn.

Du kan möjliggöra tre olika tillvägagångssätt för ditt röstförfarande per fråga:

Välj

Tänkaren kan rösta lika många gånger som antalet svarsalternativ. Max en gång på varje alternativ.

Fördela

Tänkaren kan distribuera antalet röster på svarsalternativen och rösta flera gånger på samma alternativ.

Prioritera

Samma tillvägagångssätt som Melodifestivalen. Första val ges flest poäng för varje efterföljande röst minskas värdet av rösten med 1 tills den sista rösten, vilken är värd 1.

Efter att individen som röstat sänt in sina val kan individerna som röstat se den övergripande röstningstatus om Skaparen valt att detta skall visas.

Dashboardsöversikt

Under hela röstningsförfarandet kan Skaparen hela tiden i realtid ta del av röstningsresultatet. Även under röstningsförfarandet eller efteråt så kan Skaparen lägga till fler personer (Tänkargrupper) för att utöka röstningsunderlaget om så önskas.

3. Utforska

VOCEAN™s Aktivitet för att Utforska kan benämnas som ett sammanhängande flöde av frågor av olika karaktärer och svarstyper, som kan kombineras precis som du önskar, när syftet är att skapa värdefulla insikter. Din målgrupp kan vara interna medarbetare så väl som externa samarbetspartners eller kunder.

Detta innebär att du kan sända ett frågebatteri direkt till varje individ i din målgrupp, eller få insikter av kontextuellt relevanta men oidentifierade individer genom att dela med dig av en publik länk. Publika länkar möjliggör en snabb återkoppling av precis vem som helst som får tillgång till just denna webblänk (URL) under tiden din undersökning är aktiv. Exempel på användningsområden är när du vill kunna fråga dina kunder om deras upplevelse i butiken genom en QR-kod som leder dem till dina frågor.

En annan är att göra en marknadsundersökning genom att dela webblänken i ett inlägg i ditt konto i social media eller ett nyhetsbrev. Eller varför inte skapa din medarbetarundersökning genom VOCEAN™ nästa gång det är dags att ta tempen på organisationens välmående?

I Voceans molntjänst blir inte bara själva enkätförfarande och distributionen en smidig och snabb uppgift: vår kraftfulla artificiella intelligens hjälper dig effektivt och snabbt med datatolkningen

och alla statistiska signifikanser. Slutprodukten blir en lättläst och översiktlig rapport där möjligheten finns för dig att kommentera egna slutsatser och ge rapport-läsaren din förklaring och analys av de statistiska slutsatserna.

VOCEAN™s datasäkrade rapporter kan du förresten skapa för alla VOCEAN™s Aktiviteter. Du sparar tid genom att systemet själv sammanställa stora mängder data inom loppet av ensaka minutrar i realtid.

På deltagarsidan guidas mottagarna (Tänkarna) som svarar på undersökningen av ett lättanvänt användargränssnitt i mobilen (browser och app) eller datorn mellan de olika frågorna. Innan man börjar svara på frågorna visar systemet automatiskt beräknad tidsåtgång för att svara på alla frågor, samt informationen som administratören lagt in om själva undersökningen. Enkelt att sätta upp och använda för organisationen såväl som individen!

4. Innovera

Innovation: “utförandet av eller processen att introducera nya idéer, sätt, eller metoder”.

Om innovation var lätt skulle organisationer vara mycket mer innovativa! Med VOCEAN™ utnyttjar du forskningsvaliderade processer för att omvandla din organisation. Kreativ problemlösning har aldrig varit lättare, med VOCEAN™s hjälp kan du få tillgång till effektiva forskningsvaliderade processer och den enorma kreativa kraft som ligger under ytan hos dina anställda, partners och kunder.

Så enkelt är det att använda vårt ideationsverktyg

1 Bjud in och skapa en grupp med mottagare (Tänkare) som du vill få insikter från

Skapa din problemformulering och välj mottagargrupp (Tänkare)

3 Validera inmatningar och skicka inbjudningar till dina Tänkare

4 Ange upp till 3 parametrar som du önskar att tänkarna validerar deras idé gentemot (t ex effektivitet, kostnad och implementeringstid).

Se i realtid när din matris på instrumentbrädan byggs upp allt eftersom de enskilda Tänkarna lämnar sina idéer. AI-komponenten föreslår att liknande idéer kan grupperas till ett enda inlägg.

Du och teamet diskuterar alla inlämnade idéer och eventuellt omplacerar några av de idéer ni värderar annorlunda.

När ni har identifierat de mest värdefulla idéerna, kan administratören (Skaparen) extrahera insikter och slutsatser genom att skapa VOCEAN™s datasäkra och anpassningsbara rapport

Nu skapar du antingen en omröstningssession för att validera de bästa idéer och insikter, eller så initierar du en Planera-Aktivitet för att genomföra och implementera den bästa idén.

Vill du veta mer fakta om innovation och dess inverkan?

75%
av alla människor anser att de inte utnttjar deras fulla kreativa potential.

Adobe: State of Create study, 2012

84%
av globala chefer anser att innovation är extremt viktigt, men bara 6% är nöjda med det egna företages innovativa prestation.
Newton, R. (2015, July 14)
How to Co-Lead a team.

“Studier
visar att de företag som prioriterar innovation är de som upplever störst omsättningsökning”
Innobarometer, 2014

SMEs
Små och medelstora företag är ett särskilt mål för innovationspolitiken. Ju mindre företaget är desto mer står det för begränsningar gällande innovation eller för kommersialisering av sina innovationer.

Ca 71%
av företagen med mellan 1 och 9 anställda har stött på svårigheter att kommersialisera sina innovationer på grund av brist på ekonomiska resurser, jämfört med 48% av företagen med 500 anställda eller mer.

Ca 63%
av företagen med mellan 1 och 9 anställda har infört minst en innovation sedan 2011, jämfört med 85% av företagen med 500 anställda eller mer.

Ca 79%
av de företag som introducerade minst en innovation sedan 2011 uppvisade en ökning av omsättningen med mer än 25% år 2014.

5. Rapportera

VOCEAN™s Rapportera-verktyg är ett helt nytt sätt för en individ att när som helst kunna informera en organisation om en avvikelse, upplevelse eller händelse; oavsett om det är en positiv eller negativ sådan.

Möjligheten att kunna kategorisera och prioritera inrapporterade händelser förenklar för organisationen att delegera uppföljningen till rätt avdelning och ägare.

Genom den interaktiva dashboarden kan administratören enkelt klassificera eller prioritera om händelsen samt byta typ av vy till den i sammanhanget mest relevanta översikten. Olika avdelningar kan enkelt sortera per händelsekategori eller prioritet, beroende på ansvarsområde.Rapportera är ett utmärkt verktyg för att rapportera in avvikelser i processflöden, eller använda som företagets förslagslåda. Vår mobilapp gör det dessutom smidigt för personal på fältet att rapportera in utmaningar i vardagen.

Ett annat användningsområde är partner- eller kundfeedback. Tänk dig att kunna ge feedback på ditt besök hos en butik, försäkringskassan eller banken, oavsett om du gör det på plats eller efter ditt besök?

Med några knapptryckningar på din mobil kan dina ord nå raka vägen till personen som till exempel är kvalitetsansvarig för kundbemötande. Varför inte låta bussbolaget få kännedom om den där härligt glada chauffören som gjorde din dag?

Att t.ex. företaget, myndigheten, kommunen eller organisationen dessutom kan återkomma till initiativtagaren för mer information eller återkoppling är en självklarhet.Genom VOCEAN™s Rapportera-Aktivitet möjliggörs att såväl återkoppling som inrapporterad information på riktigt kan möjliggöra för en organisation att identifiera utmaningar av olika slag, effektivisera och förbättra olika flöden, samt dessutom skapa nöjdare samarbetspartners, medarbetare och kunder.

Kopplar du dessutom en inrapporterad händelse till en Planera-Aktivitet med konkreta, identifierade och personligt ägda uppgifter, så har organisationen slutit cykeln för att undvika att samma händelse uppstår igen.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Datasäkrade rapporter

All information som Tänkarna tillför via Voceans molntjänst är säkrad så att den inte går att förvanska. Likadant gäller för all sammanställning av data och de rapporter som VOCEAN™ genererar. Skaparen av en Aktivitet har emellertid möjlighet att i kommentarsfälten i rapporten tillföra slutsatser kring utvunna data och AI-generade insikter.

Rapporten är därmed

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för egna analyser och slutsatser

Innovativt ledarskap

Agera proaktivt istället för att reagera

Genom forskningsvaliderade metoder maximerar VOCEAN™ kreativt tänkande hos individer och möjliggör att effektivt samla in vitala insikter för bättre beslutsfattande och ett mer framsynt ledarskap. VOCEAN™s tjänst hjälper därmed initiativtagaren att finna oanade och värdeskapande tillvägagångssätt att lösa utmaningar och bemöta kraven från vår föränderliga omvärld. Detta möjliggör en mer agil företagsstyrning där organisationen kan agera proaktivt istället för att reagera på förändringar och utmaningar.

Maximera din innovationskraft

Genom vår innovationsprocess samlar man många människors insikter, erfarenhet och kreativa tänkande för att nå nästa nivå gällande innovationskraft. Att först utsätta individen för sina eget enskilt kreativt tänkande utan stress från andra, samt att validera sin idé gentemot föruppsatta parametrar hjälper projekt- eller ledarskapsteamet i nästa steg med valideringen av alla idéer och identifieringen av
de allra bästa idéerna. I nästa steg möjliggörs om önskat att utvalda individer – eller varför inte hela organisationen – validerar bland urvalet av de mest värdeskapande idéerna.
Genom att aktivt involvera medarbetare, partners eller kunder i vardagliga och strategiska utmaningar skapar organisationen en kultur av ökat personligt engagemang, känslan av tillhörighet och en problemfokuserat fokus.

Insikter i realtid – oavsett geografisk plats och tid

Deltagarna – Tänkarna – svarar enkelt på frågor via deras mobil eller andra digitala kanaler när det passar dem oavsett var de befinner sig i världen. Genom VOCEAN™s skalbarhet och extrema snabbhet i dataöverföring kan man därmed skapa insikter i realtid.

Att komma igång

Sätt upp ditt konto

Bjud in deltagare och gruppera dem i Tänkargrupper

Skapa din Aktivitet

Skicka inbjudan att deltaga till Tänkarna

Öppna ditt dashboard och se input från deltagarna

Skapa din AI-baserade slutrapport och spara den som pdf-fil

Administratören

Att komma igång med Voceans tjänster kan inte bli lättare: Vid orderbekräftelse erhåller administratören (“Skaparen”) sitt ID samt ett lösenord via e-mail. Efter inloggning via VOCEAN™s produktsida på webben går det sedan enkelt att lägga till den egna logotypen och anpassa färgschemat för det egna användargränssnittet i plattformen.
Efter att du bjudit in deltagare – Tänkare – och skapat eventuella fokusgrupper är du redo att börja skapa dina arbetsflöden med vald Aktivitet. Systemet guidar dig i uppsättningen av vald Aktivitet och när du är klar så skickar du iväg din inbjudan med ett klick. I samma vy där du sänt dina inbjudningar får du tillgång till din dashboard för aktiviteten. Via detta dashboard kan du i realtid följa dina inbjudna Tänkares input på din Aktivitet.

Tänkarna

De mottagare som administratören (Skaparen) vill inkludera i sina aktiviteter (dvs Tänkarna) mottager ett mail, sms eller push notifikation i Voceans mobila app med en förfrågan att gå med i VOCEAN™. Personen kan då acceptera att gå med i Skaparens VOCEAN™-konto som en Tänkare genom att klicka på en länk som tar personen till en ett webbformulär på Internet. Vid godkännande fyller Tänkaren här i sitt namn för identifikation för framtida inbjudningar (engångsförfrågan) och inväntar aktivitetsinbjudningar till framtida Aktiviteter.
När deltagaren sedan erhåller en inbjudan till en Aktivitet är det enkelt för individen att deltaga genom systemets guidade tillvägagångssätt.

Adminutbildning

Trots användargränssnittets intuitiva design erhåller du som kund möjligheten att boka ett 60 minuters webbutbildning med personlig lärare för att enkelt komma i gång.

Läs mer om våra utbildningar.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!