Voceans digitala tjänster i detalj

Skapa tänkande organisationer

Voceans erbjuder flera flexibla digitala tjänster som tillsammans hjälper din organisation att vara bättre förberedd för morgondagens utmaningar och att öka konkurrenskraften.

IDÉ

Som medarbetare är man oftast väldigt involverad i det vardagliga arbetet och effektivt kan fånga upp utmaningar eller förbättringsmöjligheter. Hos många företag har den klassiska idélådan dött ut då organisationen och ledningen inte mäktar med.
I och med detta tappar organisationen sin mest proaktiva källa till förbättringar: sina medarbetare och kunder.

Värdeskapande Idélåda

Alla organisationer har saker som kan förbättras, effektiviseras eller helt enkelt göras smidigare.

Det svåra är att fånga upp dem, se till att idén eller återkopplingen når rätt person i organisationen.

Bli mer proaktiv och en bättre problemlösare genom att möjliggöra en effektiv och enkel kanal att fånga upp förbättringsmöjligheter.

Lösningsfokus

Genom att smidigt i realtid kunna ta vara på de dina anställda, partners och kunders upplevelser, insikter och tankar – just där och då de uppstår – kan organisationen skapa en fantastisk proaktiv och problemlösningsfokuserad kultur.
Voceans Idé-tjänst möjliggör att föra fram utmaningar och förbättringsförslag från personen som är källan av insikten, till rätt person. Tjänsten hjälper dessutom organisationen att värdera insikten gentemot viktiga parametrar för en enklare prioriteringsprocess.

Feedback från kunder

Ett annat användningsområde är partner- eller kundfeedback. Möjliggör att din kund eller partner enkelt kan ge feedback på en produktupplevelse efter efter att ha besökt eller varit i kontakt med er.

Med några knapptryckningar på mobilen kan orden nå raka vägen till personen som till exempel är kvalitetsansvarig för kundbemötande.

Tänk om fler spontant kunde ge er den där värdefulla återkopplingen som tar er produkt, service eller upplevelsen av era tjänster till nästa nivå?

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Visste du att…

75%
av alla människor anser att de inte utnyttjar deras fulla kreativa potential.

Adobe: State of Create study, 2012

84%
av globala chefer anser att innovation är extremt viktigt, men bara 6% är nöjda med det egna företages innovativa prestation.
Newton, R. (2015, July 14) How to Co-Lead a team.

Studier
visar att de företag som prioriterar innovation är de som upplever störst omsättningsökning”
Innobarometer, 2014

Ca 79%
av de företag som introducerade minst en innovation sedan 2011 uppvisade en ökning av omsättningen med mer än 25% år 2014.

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser