Voceans digitala tjänster i detalj

Skapa tänkande organisationer

Voceans erbjuder flera flexibla digitala tjänster som tillsammans hjälper din organisation att vara bättre förberedd för morgondagens utmaningar och att öka konkurrenskraften.

PLANERA

Genom Voceans flexibla Planera-verktyg visualiseras uppgifter och ansvarsfördelning med hög transparens inom teamet. Planera skapar en värdefull struktur i vardagen för såväl individen som teamet.

Den lättåtkomliga översikten för status och vem som gör vad inom arbetsgruppen minskar sannolikheten att bollar tappas mellan två stolar.

Skapa struktur och transparens i vardagen

Genom vårt egenutvecklade flexibla Planera-verktyg visualiseras uppgifter och ansvarsfördelning med hög transparens inom teamet och skapar struktur för individen.

Då användaren själv namnger och sätter upp vilka kolumner som skall vara personligt ägda eller anonyma, blir detta vardagsstrategiska arbetsverktyg enormt flexibelt.

Genom existerande dashboards kan medarbetarna och ledare dela samma transparenta vy över nuläget och planeringen framåt. Morgon- och veckomöten kommer att gå som en dans med detta lättanvända verktyg. Ändras ansvarsfördelningen eller är någon sjuk? Genom drag & drop funktionalitet kan teamet enkelt omfördela och omprioritera uppgifter.

Ett synkroniserat team

En gemensam och samlad kraft framåt är en stark och effektiv organisation. Med Voceans Planera-verktyg kan du göra mycket mer än att bara planera individuella uppgifter, projekt och åtaganden:

Rums- och tidlös kollaboration

Arbetar vissa deltagare i teamet på distans? Inga problem! Vocean erbjuder även en statisk dashbordvy med enkom läsrättigheter som i realtid synkroniseras med den interaktiva dashboardsversionen som systemkoordinatorn har tillgång till.

Skiftöverlämning

Transparans vid överlämning av skiftbyten är inte alltid det enklaste. Med VOCEAN™s Planera-verktyg kan medarbetare genom sin mobil avrapportera till överlämningsöversikten. Här kan man också enkelt bocka av vad som gjorts och ännu behövs göras under kommande skift.

Schemaläggning

Planera resurser eller medarbetares schema i Planera. Slipp alla samtal måndag morgon som frågar vart medarbetaren skall befinna sig denna vecka. Med Voceans Planera-verktyg kan personalen via mobilen eller datorn enkelt se var de ska befinna sig på, och när.

Översiktligt nuläge

Genom existerande dashboards kan medarbetarna och ledare dela samma transparenta vy över nuläget och planeringen framåt. Distansarbete blir lättare och alla vet vem som fokuserar på vad just nu. Morgon- och veckomöten kommer att gå som en dans med detta lättanvända verktyg!

Ändras ansvarsfördelningen eller är någon sjuk? Genom drag & drop funktionalitet kan teamet enkelt omfördela och omprioritera uppgifter.

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser