Voceans digitala tjänster i detalj

Skapa tänkande organisationer

Voceans erbjuder flera flexibla digitala tjänster som tillsammans hjälper din organisation att vara bättre förberedd för morgondagens utmaningar och att öka konkurrenskraften.

RAPPORTERA

Voceans Rapportera-verktyg är ett helt nytt sätt för en individ att när som helst kunna informera en organisation om en avvikelse, upplevelse eller händelse; oavsett om det är en positiv eller negativ sådan.

Dra värdefull fördel av proaktivt agerande när individen kan informera organisationen om avvikelser och förbättrings­möjligheter.

Kategorisera och prioritera

Möjliggör delegering
Möjligheten att kunna kategorisera och prioritera inrapporterade händelser förenklar för organisationen att delegera uppföljningen till rätt avdelning och ägare.
 
Effektiva dashboards
Genom den interaktiva dashboarden kan administratören enkelt klassificera eller prioritera om händelsen samt byta typ av vy till den i sammanhanget mest relevanta översikten. Olika avdelningar kan enkelt sortera per händelsekategori eller prioritet, beroende på ansvarsområde.
 
Inrapportering utanför kontoret
Rapportera är ett utmärkt verktyg för att rapportera in avvikelser i processflöden, förbättringsmöjligheter eller annat som medarbetare eller kunder inte upplever så smidigt eller bra som förväntat. Vår mobilapp gör det dessutom smidigt för personal på fältet att rapportera in utmaningar i vardagen.

Återkoppling och följdfrågor

Ibland behöver organisationen komma i kontakt med personen som rapporterat in en händelse, avvikelse eller gett feedback på en upplevelse eller en produkt. 

Med Voceans chatverktyg han du enkelt följa upp för att skapa en bättre bild av upplevelsen som rapporterats in.

Från rapportering till förändring

Implementerings­plan
Rapportera ger dig en unik möjlighet att koppla inrapporterade händelse till en ny Planera-Aktivitet för att skapa en lättöversiktlig projektplan.

Undvik upprepning
Att identifiera och definiera konkreta och personligt ägda uppgifter är det bästa sättet att implementera förändringar. På så vis kan organisationen sluta cykeln för att undvika att samma utmaning eller händelse uppstår igen.

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser