Voceans digitala tjänster i detalj

Skapa tänkande organisationer

Voceans erbjuder flera flexibla digitala tjänster som tillsammans hjälper din organisation att vara bättre förberedd för morgondagens utmaningar och att öka konkurrenskraften.

RÖSTA

Att samla in åsikter ellet preferenser från kunder, partners eller medarbetare har aldrig varit snabbare eller smidigare. Voceans röstningsverktyg sänder enkelt ut din fråga till målgruppens mail eller mobil, och de svarar lika snabbt och enkelt via mobilen eller datorn.

Resultat i realtid

Under hela röstningsförfarandet kan den som ställt frågan hela tiden i realtid ta del av röstningsresultatet. Tjänsten tillåter att enkelt lägga till fler personer under röstningen för att utöka röstningsunderlaget om så önskas.

Efter att individen har sänt in sin sin röstning kan personen se röstningstatus om detta är aktiverat att visas.

Validera information och efterfråga preferenser

Låt syftet styra hur deltagarna skall svara på din fråga. Du kan möjliggöra tre olika tillvägagångssätt för varje röstförfarande:

Välj

Tänkaren kan rösta lika många gånger som antalet svarsalternativ. Max en gång på varje alternativ.

Fördela

Tänkaren kan distribuera antalet röster på svarsalternativen och rösta flera gånger på samma alternativ.

Prioritera

Samma tillvägagångssätt som Melodifestivalen. Första val ges flest poäng för varje efterföljande röst minskas värdet av rösten med 1 tills den sista rösten, vilken är värd 1.

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser