Idag sker merparten av lärandet och informationsutbytet i en organisation under medarbetarnas sociala och informella interaktioner, alltså inte i utbildningsrummen eller under förutbestämda, strukturerade former. Studier visar att graden av det informella, sociala lärandet i organisationerna ligger på 70 procent ända upp till 90 procent. Lägger vi till det faktum att den snart allomfattande digitaliseringen gör det allt enklare för oss att utbyta information och att nå ut i våra informella nätverk så har vi grunden för den flödande organisationsstruktur som kallas Wirearchy.

Begreppet Wirearchy myntades av organisationskonsulten Jon Husband och definieras som ett dynamiskt tvåvägsflöde av kraft och auktoritet baserat på kunskap, tillit, trovärdighet och fokus på resultat, möjliggjort via sammankopplade människor och teknologi.

Wirearchy speglar det faktum att om jag har ett problem eller en fråga så vänder jag mig till personerna runt omkring mig. Jag söker svaren i mina kunskapsluckor hos de jag vet arbetar med liknande frågor och som jag stött på tidigare eller som rekommenderas av personer jag har förtroende för. Många frågor får sina svar under mina informella möten med kollegor vid fikabordet, vid kaffeautomaten eller på lunchrestaurangen. Jag använder mig helt enkelt av det sociala nätverk som jag har utvecklat med tiden. Så här gör de allra flesta av oss. På samma sätt ber vi om feedback på idéer eller förslag som vi har arbetat fram. Självklart vill vi ha snabba svar, så vi testar idéerna på våra närmaste kollegor och de som vi fått förtroende för ute i organisationen. Våra personliga nätverk är dock små jämfört med den samlade kraft som finns hos alla medarbetare i organisationen. Ett annat dilemma är att vi ofta söker en validering som stödjer vår egen uppfattning eller förhoppning. Avvikande åsikter tenderar vi att ibland förbise eller sålla bort. Men tänk om vi kunde få betydligt fler personer att tycka till, men på ett strukturerat och fortfarande informellt sätt? Och att dessutom alla känner sig ännu mer motiverade att delta, och att vi i slutänden även omedelbart får en objektiv sammanställning av allas tankar och åsikter?

Digitaliseringen gör detta möjligt, merparten av mänskligheten kan komma samman via internet, appar, mejl och sms. Alla har mobiler, de flesta har datorer. Nu kan vi genom dessa nå informella nätverk och på ett strukturerat sätt rikta kraften i dessa mot frågeställningar och mål till gagn för organisationen. Allas informella kontakter kan länkas samman till en guldgruva av tänkarkraft, idéer, åsikter, erfarenheter och feedback. Genom att vi kopplar samman tänkarna runt omkring oss får vi tillgång till en näst intill omnipotent superhjärna. Sammankopplingen via digitala kollaborativa plattformar kommer att förenkla laterala samarbeten inom företag, till exempel mellan avdelningar, men också externt mot samarbetspartners och kunder. Lägger vi sedan till aspekten av vad AI kan tillföra, som att automatiskt analysera, bearbeta och strukturera tänkarnas bidrag, så får vi tillgång till insikter och slutsatser i realtid. Värderade indata som tidigare tagit månader, om inte år, att samla in och bearbeta.

Den här typen av AI-stödda kollaborativa verktyg för digitala arbetsflöden kommer snart att vara tillgängliga för alla typer av organisationer. Med dessa verktyg kommer du att kunna nå kunder, partners och medarbetare, helt rums- och tidsobundet. På agendan är det därför högaktuellt att sätta hur du ska implementera det kollaborativa digitala “tänket” i organisationen och hur ni kan främja wirearchy för frigöra kraften hos allas informella nätverk. Det kommer bidra till att organisationen blir mer kollaborativ, agil och transparent.

Vi har utvecklat Vocean utifrån filosofin att alla är tänkare och värdefulla bidragsgivare. Styrkan i vår plattform är att den är intuitiv, skalbar, AI-förberedd och den de facto generar värdefulla insikter.