Affärskritiskt: Så tar du innovationen vidare

Phone scanning a Vocean QR-code on a computer screen

Att kunna kapitalisera på innovation är affärskritiskt för varje bolag.

En ny Gartner rapport visar att om man ska lyckas måste hela verksamheten involveras i väldigt hög grad.

– Vocean är ett perfekt verktyg att använda i sin innovationsprocess. Det är hög inkludering och alla smarta idéer kommer fram, säger Daniel Kassell, vd på Vocean.

Företag behöver innovation för att möta tillväxt och nå utveckling. Problemet är bara att när idéarbetet är avslutat så är det få organisationer som lyckas skala upp innovationen och sjösätta den.

Enligt den nya Gartnerrapporten måste den innovationsansvariga fokusera på tre saker – ägande, beteende och process. Man har nämligen märkt att innovationer ofta kan gå i graven på grund av att kollegorna inte känner ett ägarskap av idén tillsammans, att det finns ett motstånd mot förändrat beteende samt att man inte lyckas övergå från banbrytande idéarbete till en professionell projektprocess.

– Den här problematiken är vanlig och det kan i många fall krävas en stor omsättning för att få bukt med problemet. Men genom att involvera hela verksamheten i processen har man kommit en bra bit på väg. Dessutom är det så att när medarbetarna få vara med i innovations- och beslutsprocessen så uppstår en större acceptans mot det man gemensamt kommit fram till, säger Daniel Kassell.

Han tipsar om att:

  • Säkerställa att de som är involverade känner ägarskap tillsammans. Om stora delar av organisationen känner ägarskap av en förändring så ökar sannolikheten att den blir genomförd på ett bra sätt.
  • Hantera det organisatoriska motståndet genom att rikta in dig på de utmaningar som innovationen kan lösa.
  • Utveckla innovationsprocesserna genom att se till att det sker en tydlig övergång från utforskande idéprocesser till projektprocesser.
  • Se till att de experter som krävs för skalning och förverkligande av innovationen rekryteras medvetet och tidigt.

– Kom igång med Vocean och utforska vad verktyget kan göra med din innovationsprocess. Det är enkelt att samla in alla tankar och idéer och sedan sammanställa dem i en smart rapport. Testa dig fram till ett arbetssätt som passar din organisation bäst, säger Daniel Kassell.

Read the report here.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah