Den digitala magin bakom Tankesmedjans audioevent som gav plats för hundratals röster

Om organisationen:

Tankesmedjan samlar forskare, konsulter och praktiker med målet att främja ett smartare arbetsliv som balanserar produktivitet, välmående och hållbarhet. Genom interdisciplinärt arbete genererar de insikter och driver förändring. De delar kunskap, skapar möten för kunskapsutbyte, samt initierar samarbeten med likasinnade aktörer för att utforska och förbättra arbetslivets aspekter.

Utmaning:

Tankesmedjan för ett smartare arbetsliv bestämde sig för att testa att genomföra ett LinkedIn Audioevent för kunskapsutbyte. Målet var att skapa en dialog kring frågor som kan påverka en individs engagemang på arbetsplatsen, samt att identifiera de största flaskhalsarna. Intresset var stort med över 700 anmälda och de insåg direkt att de inte skulle kunna låta alla komma till tals under själva eventet, utan behövde hitta en annan lösning för att fånga in allas tankar och idéer på ett strukturerat sätt. 

Alla kan komma till tals tänkte vi när vi annonserade om vårt ljudevent. Plötsligt hade vi flera hundra anmälda. Tack och lov kunde vi enkelt få hjälp genom Vocean-plattformen och den fina rådgivningen vi fick, för att tänka i nya banor och ändå göra allas röster hörda!”

Mårten Westberg,

Grundare,
EIBA

Lösning

Inför audioeventet bestämde organisatörerna sig för att använda Vocean för att samla in deltagarnas åsikter i förväg. Ledarna delade två centrala frågor med deltagarna via en länk till Vocean i eventet.

När ledarna fått tillräckligt med svar skapade de kategorier. Detta hjälpte deltagarna att enklare sortera sina bidrag. På det här viset växte en tydlig struktur fram bland bidragen. Deltagarna kunde också gilla andras anonyma tankar och idéer för att samskapa och hjälpas åt att prioritera upp det viktigaste.

Det här gjorde att moderatorerna redan innan eventet startade visste vilka områden som deltagarna tyckte att de skulle fokusera och prata om.

Fördelar

  • Organiserad och strukturerad insamling av tankar och åsikter. 
  • Möjlighet för deltagarna att kategorisera och ”likea” bidrag. 
  • Skapar en öppen plattform där alla kan inkluderas och komma till tals. 

Att kunna samla in, kategorisera och låta deltagarna prioritera bidragen i förväg var en verklig fördel. Det gjorde vår diskussion rikare och mer fokuserad på det deltagarna tycker är viktigt”,

Peter Bjellerup,

Grundare,
Brightsider

I korthet:

Utmaningar:

  • Svårighet att samla in och organisera åsikter från en stor grupp. 
  • Risk för att vissa röster och deras kunskap går förlorade i diskussionen. 

 

Fördelar:

  • Enkelt att strukturera och kategorisera bidrag från flera hundra personer. 
  • Uppmuntrar deltagare att engagera sig genom att ”likea” och prioritera bidrag. 

Sammanfattning:

Vocean erbjöd en plattform där deltagare kunde bidra med sina tankar, prioritera andras idéer, och därmed få sin röst hörd kring vilka områden som skulle vara i fokus under diskussionen vid eventet. Det blev en häftig start för Tankesmedjan med 760 anmälda till audioeventet och en imponerande uppslutning om 30% för en torsdag kväll. 

Med hjälp av Vocean kunde Tankesmedjan inte bara skapa en djupgående diskussion kring engagemang i arbetslivet, men även se till att så många röster som möjligt kom till tals för att dela viktiga erfarenheter inom arbetslivet. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah