Frontits framgångsrecept för ett interaktivt ledarskapsevent

Om Frontit:

Frontit är en strategisk förändringspartner som sätter människan i centrum. Vi vet att om människor vill, kan och vågar så finns bäst förutsättningar för att lyckas med en förändring och skapa bestående resultat.   

Vi som jobbar på Frontit är cirka 240 drivna, erfarna och prestigelösa konsulter som brinner för att driva förändring och komplexa projekt. Vi hjälper våra kunder att förankra och implementera sin strategi, tillföra kraft i genomförandet och se till att de bygger sin förmåga att leva i förändring. Vi har stor erfarenhet av att driva förändring i många branscher med hjälp av beprövade metoder och det gör oss till en trygg förändringspartner.

Vi har idag kontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Norrköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Västerås, och Örebro.

”Vocean hjälpte oss att skapa en samskapande atmosfär mellan deltagarna och talarna på ett naturligt och enkelt sätt. Vilket gjorde det möjligt att praktiskt genomföra ett evenemang där deltagarnas tankar och insikter fick en mer framträdande roll, och inte bara ökade engagemanget, utan även främjade ett ökat kunskapsutbyte.” 

Anna Rönning,

Projekt & förändringsledare ,
Frontit

Utmaning: Öka deltagarnas engagemang på ledarskapsevent

I planeringen av Frontits ”Ledarskapsevent” i Örebro den 25:e maj stod man inför utmaningen att bryta den vanliga dynamiken där talarna dominerar och publiken passivt lyssnar. Frontit sökte ett tekniskt stöd som underlättar ett mer interaktivt och deltagarcentrerat evenemang. 

Målsättning: interaktiva diskussioner och insikter om framtidens ledarskap

Målet med evenemanget var att sammanföra runt hundra chefer och ledare för att utforska samspelet mellan framtidens ledarskap, hållbarhet, förändringsledning och digitalisering. Frontit strävade efter att skapa ett event där deltagarna inte bara inspirerades, utan även aktivt kunde bidra med sina perspektiv och idéer för att initiera förändringar i sina respektive organisationer. 

Lösning: från passivitet till delaktighet med Vocean-plattformen

Genom att använda sig utav Voceans digitala plattform under ledarskapseventet i Örebro kunde Frontit erbjuda en helt ny interaktiv upplevelse. Deltagarna fördes bokstavligt talat till scenen genom plattformens funktioner där interaktiva paneldiskussioner och realtidsfrågor till föreläsarna blev möjliga. Detta skapade en atmosfär av delaktighet och diskussion som var dynamisk och engagerande.  

Deltagarna inte bara lyssnade, utan deltog också genom att svara på snabba utforskande frågor från talarna, tex. ’’vilken av följande trender tror du kommer ha störst påverkan på ditt sätt att leda i framtiden?’’. Detta omvända förhållningssätt till interaktion skapade en ny nivå av engagemang och öppnade upp för ett ömsesidigt lärande mellan talare och deltagare. 

Fördelar:

Ökad Interaktivitet: Vocean-plattformen förvandlade evenemanget till en djupare och mer deltagarcentrerad upplevelse där 10 aktiviteter genomfördes och 509 bidrag samlades in från de hundra deltagarna. 

Förstärkt kunskapsutbyte: Plattformen möjliggjorde en ömsesidig dialog som berikade bidragen genom diskussioner mellan talare och deltagare.  

Slutsats: interaktiva ledarskapsevent är framtiden

Frontits användning av Vocean-plattformen under sitt ledarskapsevent i Örebro demonstrerar tydligt hur tekniken underlättade och förbättrade interaktiviteten, vilket även ökade engagemanget och kunskapsutbytet under dagen. Istället för renodlade föreläsningar hade man mer fokus på deltagarcentrerad interaktion där deltagarna enkelt kunde ställa frågor, komma med idéer och på olika sätt samskapa och berika varandras bidrag. Frontits erfarenheter visar att interaktiviteten är hjärtat i framtidens ledarskapsevenemang där man vill komma till nya insikter och lära av varandra. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah