Insikter från Gartner Digital Workplace Summit 2023: Driva innovation och förbättra den digitala anställdes upplevelse

Innehåll

Gartner Digital Workplace Summit 2023 samlade branschledare och experter för att dela värdefulla insikter om att driva innovation och förbättra den digitala anställdes upplevelse (DEX). Evenemanget betonade flera nyckelinsikter som organisationer kan dra nytta av för att skapa framgångsrika digitala arbetsplatser. Insikterna fokuserade på att främja innovation, prioritera den mänskliga faktorn och omforma den digitala anställdes upplevelse.

Möjliggöra innovation och samskapande 

En framträdande insikt betonade vikten av att ifrågasätta traditionella antaganden för att främja innovation inom den digitala arbetsplatsen. Organisationer behöver skapa en kultur som uppmuntrar till experiment, risktagande och kontinuerlig förbättring. Genom att omfamna nya teknologier och anta agila metoder kan företag driva innovation och hålla sig i framkant i en snabbt föränderlig digital landskap.

Prioritera individen

Ett starkt fokus lades på att prioritera den individen i digitala transformationen. Att förstå och empatiskt ta hänsyn till anställdas behov, ambitioner och utmaningar är nyckeln för att utforma meningsfulla lösningar. Genom att involvera anställda i processen och ge dem en känsla av ägande kan organisationer säkerställa en smidig övergång och öka engagemanget hos de anställda på den digitala arbetsplatsen. 

Ökad nöjdhet spelar även en vital roll för att vårda starka relationer mellan organisationer och deras externa intressenter, organisationens ekosystem. När anställda är glada och engagerade blir de varumärkesambassadörer och påverkar positivt organisationens interaktioner med sitt ekosystem. Nöjda anställda är mer benägna att leverera exceptionella kundupplevelser, samarbeta effektivt med partners och bygga starka relationer med leverantörer och andra externa intressenter. 

Genom att investera i anställdas välmående och engagemang kan organisationer skapa en positiv kedjereaktion som sträcker sig bortom deras interna verksamhet. Det främjar en kultur av excellens, förtroende och innovation, vilket förbättrar organisationens rykte och stärker dess kopplingar till ekosystemet. Detta möjliggör i sin tur öppen innovation och etablerar organisationen som en pålitlig partner inom sitt ekosystem. 

Förbättra den digitala anställdes upplevelse (DEX)

Den digitala anställdes upplevelse framträdde som en avgörande faktor för framgång på en digital arbetsplats. Det är viktigt att skapa sömlösa, intuitiva och anpassade upplevelser som gör att anställda kan vara produktiva och engagerade. Detta innebär att tillhandahålla användarvänliga gränssnitt, förenkla komplexa processer och använda automatisering för att effektivisera arbetsflöden. Organisationer bör också fokusera på att främja en känsla av gemenskap och samarbete, vilket gör att anställda kan ansluta, dela kunskap och arbeta effektivt tillsammans.

Omfamna samarbetsverktyg & digitalt samskapande

Under konferensen blev betydelsen av samarbetsverktyg för att underlätta digitala arbetsplatsförändringar tydlig. En sådan teknologi som stack ut var generativ AI, som har potentialen att revolutionera anställdas interaktion med teknologi. Genom att utnyttja kraften i AI kan organisationer samla in kollektiv intelligens, få olika perspektiv och stötta ledare i deras transformationsprocesser. Dessutom kan AI ge värdefulla insikter för att förbättra den digitala anställdes upplevelse (DEX) och skapa en mer sömlös och engagerande arbetsmiljö. Konferensen belyste hur AI-teknologier banar väg för en mer engagerande och värdefull digital arbetsplats.

Mäta framgång med nya mätvärden

Vi behöver förändra hur vi mäter framgång på den digitala arbetsplatsen. Istället för att bara förlita sig på traditionella ROI-mått bör organisationer överväga mätvärden som återspeglar påverkan på anställdas upplevelse och välbefinnande. Detta inkluderar att bedöma anställdas tillfredsställelse, produktivitet och den övergripande kvaliteten i arbetslivet. Genom att prioritera ”Return of Employee” (ROE) säkerställer den digitala arbetsplatsen att den verkligen gynnar anställda och är anpassad efter deras behov.

Slutsats

Insikterna från Gartner Digital Workplace Summit 2023 utgör ett tydligt budskap för organisationer att börja inkludera sina anställda. Med fokus på innovation, lyhördhet för individers upplevelse och kollektiv utveckling av den digitala arbetsmiljön är Vocean den perfekta lösningen för att förverkliga dessa insikter. Genom att använda Vocean kan organisationer främja en innovationskultur, engagera anställda och skapa en sömlös upplevelse på den digitala arbetsplatsen. Det är dags att ta nästa steg mot framgång genom att omfamna Vocean och frigöra den fulla potentialen i er digitala arbetsplats. Börja använda Vocean idag och revolutionera ert organisations sätt att samarbeta och innovera.

MicrosoftTeams-image (16)

Ta initiativet redan nu och börja förbättra din organisations digitala anställdas upplevelse. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att inleda din resa för att skapa framtidens företag.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah