Dra nytta av Vocean inom HR

Vad tycker dina anställda?

I Vocean kan du göra digitala medarbetarundersökningar, men också ställa kontinuerliga och enkla frågor för att se hur din organisation mår – även vid stora förändringar. Allas röster kan höras och antalet deltagare är obegränsat. Alla kan delta helt anonymt – här står idén och inte idébäraren i fokus, vilket gör det lättare att tänka mer öppet.

Håll koll på arbetsgivarvarumärket

Genom att kontinuerligt samla in tankar från omvärlden om hur du uppfattas, får du insikter om hur du kan förbättra ditt eget arbetsgivarvarumärke. Genom att ta medarbetarna till styrelserummet skapar du framtidens arbetsplats.

Samla – och dela

Med Vocean kan du samla medarbetarnas idéer om hur de vill att organisationen ska utvecklas. I verktyget kan du även låta anställda se varandras idéer och rösta på vilka de tycker är bäst, helt anonymt.

Chatta med oss!
Sarah