Inission visar hur man skapar en inkluderande och innovativ konferens med Vocean-plattformen

Om organisationen:

Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Inission har påbörjat en långsiktig förbättringsresa där konferensen Involve har initierats som ett årligt forum där medarbetare, kunder och leverantörer involveras för att lyckas.

“Under dagen kunde vi notera en omfattande involvering från de 100 deltagarna som bidrog med över 2 200 interaktioner i Vocean-plattformen. Det var fantastiskt att se hur alla kunde utbyta erfarenheter och aktivt samskapa fram lösningar för att främja inkludering, jämställdhet och hållbarhet på ett så enkelt och tidsbesparande sätt”

Fredrik Berghel,

VD,
Inission

Utmaning:

Inission ställdes inför en utmaning när de skulle planera konferensen “Involve”. De insåg behovet av att öka deltagarnas engagemang under konferensen, eftersom fokus ofta ligger på talarna och publiken lyssnar passivt. Målet med konferensen var att skapa en plats där ett 100-tal chefer och beslutsfattare inom industrin kunde dela sina erfarenheter kring hur man kan främja inkludering, jämställdhet och hållbarhet. Inission ville även samla in tips och erfarenheter från allmänheten för att berika konferensen med fler perspektiv. Utmaningen var att skapa en konferens som inte bara inspirerar deltagarna under dagen, utan också genererar lösningar som de kan ta med sig och initiera i sin egen organisation.

Lösning:

Inission har framgångsrikt ökat deltagarnas engagemang före, under och efter deras event “Involve” genom att använda Vocean-plattformen. Vocean ger processtöd för idégenerering, samarbete och samförståelse/konsensusbyggande där nya perspektiv och lösningar diskuteras och hanteras på ett effektivt och tidsbesparande sätt.

Innan konferensen samlade Inission in input från allmänheten på LinkedIn som länkade till en Vocean-aktivitet där personer kunde bidra med tips och erfarenheter för att främja inkludering, jämställdhet och mångfald. Konferensen inleddes med en sammanställning av de 50 bidrag som hade kommit in för att inspirera till vidare diskussioner.

Alla talare ställde snabba utforskande frågor till åhörarna under sina presentationer för att fånga deltagarnas aktuella perspektiv. Det gjorde en skillnad när talarna ställde frågor till publiken, eftersom det vanligtvis är publiken som endast ställer frågor till talarna. Resultaten presenterades i realtid i olika diagram.

Alla talare initierade också gruppdiskussioner efter sina presentationer med hjälp av Vocean-plattformen. Först fick varje deltagare tänka själv kring frågan och lägga in sina tankar och idéer via mobilen. Sedan diskuterade och berikade gruppen förslagen och avslutade genom att individuellt gilla de tre bästa lösningarna inom gruppen via sina mobiler. Resultaten presenterades sedan direkt på storbildsskärmen via Voceans ord-moln och listor på alla gruppers bidrag. Varje huvudtalare för dagen kunde därför direkt föra en dialog kring det samlade resultatet, men även klicka fram och se vad varje bord hade tagit fram som sina främsta lösningar/förslag och be dem att fördjupa sina tankegångar. På det här sättet kunde Inission få till både ett djupare erfarenhetsutbyte vid varje bord samt mellan borden, där alla deltagare fick lika villkor för att delge sina tankar.

Inission imponerade som förebild för involvering och innovation under eventet, och deras användning av Vocean-plattformen banade väg för en mer engagerande och givande konferensupplevelse för alla deltagare.

Fördelar

  1.  När konferensen började fanns redan 50 tankar och tips med erfarenheter insamlade från allmänheten.
  2.  Totalt under dagen samlades det in 875st idéer (via 18 st aktiviteter) som deltagarna fick samskapa kring och berika i gruppdiskussioner. Talarna fick tillsammans även totalt 716 responser på sina direkta frågor till deltagarna.
  3. Idéerna prioriterades genom totalt 595 “likes” under dagen i gruppövningarna. En sammanställning av respektive grupps tre gemensamt topprankade lösningar åskådliggjordes direkt efter varje diskussion för samtliga deltagare.

I korthet:

Utmaningar:

  1. Ökad involvering och ökat erfarenhetsutbyte
  2. Kunna komma fram till nya lösningar som kan initieras i den egna organisationen

Fördelar:

  1. Från idéer till samskapande, till prioriterade lösningar, på kort tid.
  2. Hög delaktighet ger nya tankar och lösningar att ta med hem från eventet.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah