Nå framgång – arbeta i tvärfunktionella team i Vocean

Phone scanning a Vocean QR-code on a computer screen

Jobbar din organisation med ett tydligt förbättringsarbete? Då kan du jobba tvärfunktionellt i Vocean. Det är ett kraftfullt verktyg för att på ett smart och effektivt sätt kunna använda den kollektiva intelligensen, oavsett var i världen man befinner sig. Genom att använda gemensamt tänkande blir den lösning som skapas lättare accepterad, den skapar involvering, ökat engagemang och förståelse – och ett mer genomtänkt resultat – eftersom alla har fått möjlighet att bidra.

Betydelsen av tvärfunktionella team i organisationer är att man skapar team med olika kompetenser, exempelvis säljare, kommunikatörer, utvecklare och ekonomer – där alla bidrar med sina kompetenser och perspektiv i arbetet. Teamet kan jobba snabbare och skapa bättre effekter eftersom man täcker in många delar av verksamheten i arbetet.

Fördelarna med tvärfunktionella team är att de kan bidra till att silotänkandet i organisationer minskar och att förståelsen mellan olika funktioner blir större. De kan också bidra till ökad samsyn kring till exempel prioriteringar och hur de olika funktionernas arbete bygger på och bidrar till varandra. Genom att involvera medlemmar med olika bakgrund, utbildning, och funktionstillhörighet får man också in fler perspektiv i gruppen, vilket i sin tur kan leda till ökad kreativitet och innovationskraft.

Använd Vocean – släpp loss den kollektiva intelligensen i förbättringsarbetet

När en förbättringsgrupp anser att de behöver stöd av andra experter i organisationen för att lösa en avvikelse, ett problem eller en utmaning är Vocean ett kraftfullt verktyg. Med Vocean kan en organisation på ett smart sätt bjuda in såväl kunder som leverantörer i förbättringsarbetet, vilket innebär att man får ta del av värdefull input. Då Vocean är sömlöst integrerat i Microsoft Teams blir det otroligt enkelt. Med andra ord är det enkelt att skapa tvärfunktionella team både inom och utanför organisationen. Den lösning som gruppen landar i genom Vocean får en hög bärighet samt att den skapar ett högre engagemang och en större förståelse då väldigt många bidragit till lösningen.

Med Vocean kan du släppa loss kraften i det digitala samskapandet!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah