Vår affärsmodell

Licenser och licenspaket för Voceans tjänster säljs via utvalda samarbetspartners.

Vocean hanterar all distribution, kundsupport och utbildning.
Våra licensavtalen gäller för 1 respektive 3 år. Avtalen förnyas automatiskt om du inte säger upp ett avtal minst en månad innan licensperioden går ut.

Rekommenderad återförsäljande partner:

Våra licenspaket

Vocean erbjuder tre olika standardpaket för licenser för organisationer upp till 200 anställda. För organisationer med över 200 anställda erbjuder vi två specialkomponerade licenspaket: Guld och Platina. Välkommen att kontakta oss för mer information om du vill veta mer om våra Guld- och Platinapaket.

PAKET

1

LITET

Detta licenspaket är perfekt för de små och medelstora företagen med upp till 20 anställda som önskar använda VOCEAN™ för en specifik aktivitet över längre tid. Med möjligheten att köpa tilläggstjänster betalar du bara för vad du använder och inget annat.

000€/month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

PAKET

2

MEDIUM

Medium-paketet är utformat för organisationer med upp till cirka 100 anställda. Det möjliggör fler administratörer såväl som fler simultant aktiva sessioner, vilket möjliggör bredare användning i organisationen. Våra flexibla tilläggstjänster gör att du kan hålla kostnaden nere och att köpa till de tilläggstjänster för de de anser viktiga, men sällan använda Aktiviteterna.

000€/month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

PAKET

3

STOR

Vårt stora standardpaket är utformat för organisationer med upp till 200 anställda som kräver lite mer flexibilitet och en bredare användning av aktiviteter. Det inkluderar tillgång till alla 4 av våra nyckelaktivitetstyper och tillåter upp till så många som 50 samtidigt aktiva aktiviteter.

000€/month

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Hur att köpa vår tjänst

Vocean jobbar nära våra återförsäljande partners och säljer inte licenser direkt till slutkunder.
Kontakta oss för mer information om våra partners.

Tilläggstjänster

VOCEAN™ innehåller en rad tilläggstjänster som du beställer direkt från molntjänsten under din befintliga licens.

Du kan till exempel beställa:

Medarbetarundersökning

Marknadsundersökning

Kundundersökning

Digital ideations och innovations workshop

Uppgradering av aktiviteter, aktiva sessioner och skapare

Bjud in interna eller externa Tänkare via SMS

Uppgradering av licenspaket

Early Warning-system ( 2019 )

Lokal installation

Extra utbildningstillfällen

Premium Support

Publika länkar för enkäter och undersökningar, events, kund-feedback etc. att dela med dig utav via öppna Internetlänkar eller webbaserade lokala tjänster. Perfekt for mässor, distribution via sociala media, Intranätet eller hemsidan!

Uppstartspaket

Kontouppsättning

Visuell anpassning

60 min webb-utbildning med personlig lärare

Kundsupport 8.00 – 16.00 helgfria vardagar via mail, chat and telefon

Drift och underhåll

Backup, uppdateringar och systemuppgraderingar

Utbildning

Administratörsutbildningar

Trots användargränssnittets intuitiva design erhåller du som kund möjligheten att boka ett 60 minuters webbutbildning med personlig lärare för att enklare komma igång. Vi erbjuder ett utbildningstillfälle för upp till 10 deltagare kostnadsfritt inkluderat i din licens.

Våra webbaserade utbildningar leds av en personlig lärare ackrediterade av Vocean.

Självklart kan du boka extra utbildningstillfällen för nyanställda eller nya administratörer vid behov. Du kan boka dessa direkt i ditt konto i VOCEAN™s plattform.

Upp till 10 personer
kan deltaga under
en och samma
utbildningssession

Datasäkrade rapporter

All information som Tänkarna tillför via Voceans molntjänst är säkrad så att den inte går att förvanska. Likadant gäller för all sammanställning av data och de rapporter som VOCEAN™ genererar. Skaparen av en Aktivitet har emellertid möjlighet att i kommentarsfälten i rapporten tillföra slutsatser kring utvunna data och AI-generade insikter.

Rapporten är därmed

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för egna analyser och slutsatser