Så kapitaliserar du på digitaliseringen

Vocean on a computer and on a phone

Att mötas digitalt har blivit naturligt för de flesta de senaste åren. Nu måste företagen ta steget till nästa nivå.

– Vi som företagare måste förstå hur vi kan kapitalisera på digitaliseringen. Det räcker inte att se varandra på en skärm i ett möte – vi måste hitta smarta sätt att arbeta tillsammans digitalt, säger Daniel Kassell, vd på Vocean, som nyligen blivit partner med Microsoft

Vocean är en plattform för digitalt samskapande, som hjälper företag att fånga upp tankar från den egna organisationen och utanför. I plattformen går det att samla in fakta, skapa omröstningar och arbeta tillsammans på ett smart workboard, som ger en bra överblick över alla processer som pågår i företaget. I plattformen, som bygger på AI, finns också ett rapportverktyg som blir ett bra stöd genom hela arbetet.

– Möjligheterna är oändliga jämfört med analogt arbete. Det finns ingen gräns för hur många som kan arbeta tillsammans. För det vet varenda beslutsfattare – att fånga in så många perspektiv som möjligt ger ett bättre underlag för beslut. På Vocean drivs vi av att se hur digitalt samskapande ger utveckling och tillväxt hos våra kunder, säger Daniel Kassell.

Han menar att företag i dag står inför en stor utmaning. Många medarbetare vill fortsätta jobba hemma, samtidigt som det digitala arbetssättet gör det möjligt att anställa medarbetare som inte sitter i samma stad – eller ens i samma land.

– Företagare måste förstå värdet och kapitalisera på det. Med Vocean går det att arbeta helt oberoende av tid och rum – det spelar ingen roll om du är i en annan tidszon eller på andra sidan jorden, säger Daniel Kassell och fortsätter:

– Förutom att företaget gynnas av att fånga upp många olika perspektiv, ger man medarbetarna stort inflytande och en väldig frihet. Vocean hjälper dig att bjuda in medarbetarna i styrelserummet – så skapar du framtidens arbetsplats.

Fyra fördelar med digitalt samskapande

  • Vocean är sömlöst integrerat med Microsoft Teams, vilket gör det enkelt att jobba effektivt tillsammans. Många perspektiv fångas upp och det finns inga begränsningar på hur många som kan delta.
  • Fokus ligger på idén och inte på den som presenterar den – risken minimeras att bra idéer faller bort.
  • Ökat engagemang från medarbetare, samarbetspartners och kunder.
  • Det går snabbare att fatta väl underbyggda beslut, då ledningsgrupper och chefer får en överblick över nuläget samt full kontroll på all data i realtid.

– Vocean stöttar även hybridmötet. De som är på plats fysiskt kan enkelt koppla upp sig till aktiviteten i plattformen med sina telefoner. Även från konferensrummet kan du samlas i den digitala världen för att göra smarta förflyttningar, säger Daniel Kassell och tillägger.

– Det är spännande att se vad som händer när man tillåter flera perspektiv. Det skapar mer innovation, mer engagemang och bättre samarbeten, vilket leder till en mer konkurrenskraftig verksamhet. Det är precis så företag i dag måste arbeta för att kunna kapitalisera på den digitala förändringen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah