Sju fördelar med digital transformation

Vocean on a laptop

Digital transformation handlar om förändring – ett förhållningssätt där man tar tillvara på tekniska förutsättningar för att få tillgång till nya möjligheter, ny innovation och nya affärsmodeller.

Men den digitala transformationen är inget som sker per automatik bara för att vi befinner oss i en digital era. Företag måste fatta målmedvetna och strategiska beslut för att åstadkomma de förändringar som transformationen innebär, det kan handla om att förändra grundläggande strukturer och kulturer genom större organisationsförändringar. Det är också därför det handlar mer om ledarskap och strategi, snarare än ny teknik.

Vilka fördelar ger digital transformation?

  1. Bättre förutsättningar för utveckling Digitalisering har förmågan att frigöra tid och resurser för att skapa helt nya möjligheter, nya innovationer och nya affärsmodeller.
  2. Förbättringar och effektivisering på många områden Ett digitalt förhållningssätt kan bidra till förbättringar och effektivisering av befintliga produkter, tjänster och processer. Det i sin tur kan minska kostnader och öka intäkter. Med hjälp av ett stort dataunderlag är det enklare att fatta mer välgrundade beslut, förbättra kundrelationer och en få mer riktad kommunikation.
  3. Bättre konkurrenskraft genom förståelse för kundens behov I takt med teknikutvecklingen förändras kundernas behov, beteenden och förväntningar. För att vara konkurrenskraftiga måste företag möta dessa förändrade behov och ändra sättet vi arbetar, tänker och agerar.
  4. Ett mer agilt arbetssätt passar en snabbrörlig värld Att genomgå en digital transformation gör företaget mer agilt och mottaglig för snabba förändringar. Det här lämpar sig väl för konjunkturförändringar och den snabbrörliga värld vi lever i. Det gör ditt företag mer konkurrenskraftigt.
  5. Nya samarbetsformer och nya affärsmöjligheter skapas När man försöker man hitta nya sätt att driva verksamheten i form av nya arbetsprocesser eller nya affärsmodeller öppnar det upp för nya samarbetsformer och nya affärsmöjligheter.
  6. Fokus på användarupplevelsen När den digitala mognaden är låg har många företag ett inifrån-ut-tänk. En digital transformation kan få oss att sluta utgå från oss själva och istället arbeta mer kunddrivet och fokusera på användarupplevelsen.
  7. Högre grad av involvering skapar engagemang Ingen enskild individ kan ensam genomföra en digital transformation. Man behöver få med sig alla medarbetare på förändringståget. Med fokus på ledarskap och strategi kan man prioritera och driva företaget mot rätt typ av förändringar. När alla medarbetare får vara med i förändringsarbetet kommer fler smarta tankar fram och alla känner sig involverade, vilket leder till ett högre engagemang.

Läs mer här.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah