Tre tips för att lyckas med digital transformation

Vocean on a phone

Harvard Business School (HBS) har forskat kring varför många företag kämpar för att skörda frukterna av investeringar i digital transformation medan andra ser enorma vinster. Men vad är det framgångsrika företag gör annorlunda?

HBS tittade på 150 företag inom tillverkning, hälsovård, konsumentprodukter, finansiella tjänster, flyg och läkemedel/bioteknik, inklusive ett representativt urval av de största företagen i varje sektor. Vissa misslyckades med att flytta sin position framåt, medan andra hade gjort dramatiska framsteg.

Forskningen visar att digital transformation kräver att chefer och medarbetare i frontlinjen arbetar tillsammans för att undersöka hur varje aspekt av verksamheten ska fungera. Den visar också att för att möjliggöra transformation i stor skala måste företag skapa synergier inom tre områden:

  1. Digital kompetens hos icke-tekniska
    För att nå framgång i en omställning måste företaget utveckla digitala kompetenser hos anställda utanför traditionella teknikfunktioner. Organisationer måste också investera i att utveckla en kultur som uppmuntrar till omfattande och frekvent experimenterande. Ett företag måste se till att den teknik som används är lätt att använda och tillgänglig för de många icke-tekniska anställda som deltar i innovationsarbetet.
  2. Arkitektur som låter människa och teknik samverka
    Investeringar i organisatorisk och teknisk arkitektur är nödvändig för att säkerställa att mänskliga förmågor och teknik kan samverka för att driva innovation. Det kräver en arkitektur som stödjer delning, integration och normalisering av data över traditionellt isolerade silos. Många stora företag gör framsteg inom vart och ett av dessa områden. Men även ledande företag tenderar att underskatta vikten av att få anställda att jobba för transformation i sina funktioner och sitt arbete snarare än att ha centrala teknikgrupper och konsulter som driver förändringarna ut i verksamheten.
  3. Byggteknisk intensitet ger överlägsen prestanda
    Forskningen tar upp hur kapacitet, teknik och arkitektur samverkar för att bygga upp vad vi kallar teknisk intensitet, vilket hänvisar till i vilken utsträckning anställda använder teknologi för att driva digital innovation och uppnå affärsresultat. Forskningen fann att företag som gjort bra investeringar i teknik och gjort verktyg tillgängliga för en bred grupp av data- och teknikkunniga medarbetare, uppnådde högre teknisk intensitet – och överlägsen prestanda. Företag som misslyckades med att utveckla tekniska och datarelaterade kapaciteter hos sina anställda – och som endast erbjöd begränsad tillgång till teknik – blev kvar.

Digital transformation lönar sig, helt enkelt. Harvard studerade 150 företag i en rad branscher och fann att intäktstillväxt och sammansatt årlig tillväxttakt bland de ledande i teknisk intensitet var mer än dubbelt så hög som eftersläntrande. De som var skickliga på att transformeras digitalt ökade sina intäkter mer än dubbelt så snabbt som de som inte hade samma förmåga.

Analysen bekräftar att bara för att man investerar i teknik, så resulterar det inte i mer tillväxt eller bättre prestanda; i vissa fall kan det faktiskt skada verksamheten om det accentuerar splittringar och inkonsekvenser mellan grupper. Istället är det de arkitektoniska, ledningsmässiga och organisatoriska förhållningssätten till transformation som bäst förklarar de väsentliga och bestående skillnaderna mellan företag.

Läs mer här.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah