Tekniska detaljer

Hög kravställning

Från ett tekniskt perspektiv är Vocean byggd för de högsta kravställningarna, men med ett så litet IT-beroende som möjligt i åtanke. Du ska helt enkelt kunna använda Voceans molntjänst utan att behöva besvära din IT-avdelningen.

Att komma igång

Att sätta upp och använda Voceans molntjänsten är enkelt och intuitivt. Inga lokala installationer eller plug-ins krävs. Du är bokstavligen igång inom minutrar från det att du loggat in! 

Plattformen är helt underhållsfri för dig som kund och er IT-avdelning. Allt underhåll, back-up och uppdateringar ingår under tjänstens licens. Då all datatrafik dessutom går igenom användarens browser krävs inga speciella konfigurationer i brandväggar eller portar. På sin höjd kan din organisation behöva godkänna dataflöde till vocean.com. 

Vocean erbjuder en enkel och säker inloggning via det webbaserade gränssnittet. Du som ledare såväl som deltagare kan även välja att logga in på ditt konto i Vocean via ditt Facebook, LinkedIn eller googlekonto. Detta för att säkerställa ett enkelt, snabbt och säkert inloggningsförfarande. Självklart är all datakommunikation krypterad. 

Alla arbetsflöden är spårbara, dokumenterade och lättillgängliga så länge som önskas. Informationen för varje enskild Aktivitet är GDPR-säker och kan raderas av administratör när som helst. När datan raderats av administratören upphör även datatillgången i back-uper inom en kort tid. 

Publik insamling av data

Vocean erbjuder flera sätt att möjliggöra publika undersökningar och insamling av publik information. Dela den specifika Aktivitetens internetlänk på din hemsida, i social media, eller tillåt publik tillgång via QR-kod. Kiosker utrustade med surfplattor eller touchskärmar är andra möjligheter.
Kundundersökning
Marknadsundersökningar
Medborgarundersökningar

Supporterade plattformar

Voceans data och arbetsflöden kan tillhandahållas och hanteras genom i princip alla
vanliga digitala kanaler över olika tekniska plattformar:

Via internet browser
(alla senaste browserversioner supporteras)

Mobiltelefoner & surfplattor

Digitala storskärmar eller smart-TV med senaste browserteknologi.

Enkel integration

Öppna API:er

Vocean är byggd för att främja enkel dataintegration med andra system. Molntjänstens öppna API:er gör det enkelt att skapa relevanta dataflöden.

All rå-data kan även laddas ner lokalt som en csv-fil eller i jsonformat, vilket möjliggör att senare kunna återskapa sessioner och återanvända data för att skapa nya rapporter, om så önskas.

Microsoft Azure

Ett strategiskt val

I och med Vocean har Microsoft Azure som grundläggande plattformsteknologi är molntjänsten mycket skalbar och framtidssäker, samt med hög redundans vad gäller back-uper. Azure innehåller en rad av de allra senaste teknologierna, vilket gör det möjligt för att kontinuerligt utveckla Vocean och erbjuda nya funktionaliteter och tilläggstjänster. Med Microsofts världsomspännande nät av servar blir dataöverföringen i molntjänsten alltid mycket snabb oavsett var i världen användarna befinner sig. En garanterad drifttid på över 99,99 procent ger Vocean dessutom mycket hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

Kommande funktionaliteter

Gamification – för ökat engagemang

För att öka deltagarnas engagemang och motivation planerar Vocean att erbjuda gamification-element i molntjänsten. Tänkarna kan helt enkelt få poäng utifrån graden av sitt engagemang. Poängen baseras inte bara på hur ofta man deltagit eller hur många idéer, åsikter, etc. som man bidragit med, utan också på bidragens kvalitet och affärsvärde. Vocean rekommenderar sina kunder att skapa ett värdesystem där Tänkarnas insamlade poäng snabbt kan omvandlas i konkreta värden som pengar, produkter, tjänster eller liknande för högre motivation att deltaga.

Platsbundna publika länkar

Denna funktionalitet (även kallad “geofencing”) möjliggör att publikt visa en lista på tillgängliga publika Aktiviteter som t.ex.dina medarbetare eller kunder kan få tillgång till när de befinner sig inom radien av en specifik geografisk plats. Lämpligt för mässor, marknadsundersökningar, kundfeedback etc. Funktionaliteten planeras att lanseras sent 2019/tidigt 2020.

Automatiska Workshopflöden

Inom en nära framtid kommer du även att kunna genomföra fördefinierade kompletta workshops i Vocean. Detta möjliggör att tjänsten leder dig från ax till limpa gällande till exempel följande områden:

– Ideation, kreativitet och innovation

– Marknads- och kundundersökningar

– Medarbetarundersökningar

Utökande AI-tjänster

Ett sofistikerat så kallat “Early Warning System” är under utveckling och planeras att lanseras under 2020. Detta innebär i korthet att Voceans Aktiviteter kopplat till enkätflöden (Utforska & Undersöka) automatiskt identifierar förändringar av relevanta insikter över tid. På så sätt effektiviseras pulsmätningarna ytterligare och proaktiva insikter skapas gällande effekten av eventuella förändringar.