Tekniska detaljer

Möter hög kravställning

Från ett tekniskt perspektiv är VOCEAN™ byggd för de högsta kravställningarna, men med ett så litet IT-beroende som möjligt i åtanke. Vi anser att du överhuvudtaget inte bör behöva störa din IT-avdelning för att kunna använda VOCEAN™s molntjänst.

Att komma igång

Att sätta upp och använda Voceans molntjänsten är enkelt och intuitivt. Inga lokala installationer eller plug-ins krävs. Du är bokstavligen igång inom 10 minuter från det att du loggat in!

Plattformen är helt underhållsfri för dig som kund och er IT-avdelning. Allt underhåll, back-up och uppdateringar ingår under tjänstens licens. Då all datatrafik dessutom går igenom användarens browser krävs inga speciella konfigurationer i brandväggar eller portar. På sin höjd kan din organisation behöva godkänna dataflöde till vocean.com.

VOCEAN™ erbjuder en enkel och säker inloggning via det webbaserade gränssnittet. Självklart är all datakommunikation krypterad.

Alla Aktiviteter och arbetsflöden är spårbara, dokumenterade och lättillgängliga så länge som önskas. Informationen för varje enskild Aktivitet är GDPR-säker och kan raderas av administratör när som helst. När datan raderats av administratören upphör även datatillgången i back-uper inom en kort tid.

Publik insamling av data

För publik insamling av insikter och information kan man såväl ldela med sig utav den specifika Aktivitetens unika publika länk på den egna hemsidan eller i social media, eller till exempel tillåta publik länktillgång via kiosker utrustade med surfplattor eller touchskärmar (kräver internettillgång).

På så vis blir det enormt enkelt att genomföra kundundersökningar, medborgarundersökningar, marknadsundersökningar m.m.

Supporterade plattformar

Voceans data och arbetsflöden kan tillhandahållas och hanteras genom i princip alla
vanliga digitala kanaler över olika tekniska plattformar så som

Via internet browser (alla senaste browserversioner supporteras)

Mobiltelefoner & surfplattor (mobil webb samt iOS och android appar)

Digitala storskärmar eller smart TV med senaste browserteknologi.

Enkel integration

Enkel att integration via öppna API:er

VOCEAN™ är byggd för att främja enkel dataintegration med andra system. Molntjänstens öppna API:er gör det enkelt att skapa relevanta dataflöden.

All rå-data kan även laddas ner lokalt som en csv-fil eller i jsonformat, vilket möjliggör att senare kunna återskapa sessioner och återanvända data för att skapa nya rapporter, om så önskas.

Microsoft Azure

Microsoft Azore – ett strategiskt val

I och med VOCEAN™ har Microsoft Azure som grundläggande plattformsteknologi är molntjänsten mycket skalbar och framtidssäker, samt med hög redundans vad gäller back-uper. Azure innehåller en rad av de allra senaste teknologierna, vilket gör det möjligt för att kontinuerligt utveckla VOCEAN™ och erbjuda nya funktionaliteter och tilläggstjänster. Med Microsofts världsomspännande nät av servar blir dataöverföringen i molntjänsten alltid mycket snabb oavsett var i världen du befinner dig. En garanterad drifttid på över 99,99 procent ger VOCEAN™ mycket hög driftsäkerhet och tillgänglighet.

Kommande funktionaliteter

Gamification – för ökat engagemang

För att öka Tänkarnas engagemang och motivation kommer VOCEAN™ under 2019 att erbjuda flera gamification-element i molntjänsten. Tänkarna kan helt enkelt få poäng utifrån graden av sitt engagemang. Poängen baseras inte bara på hur ofta man deltagit eller hur många idéer, åsikter, etc. som man bidragit med, utan också på bidragens kvalitet och affärsvärde. Systemet AI-motor premierar värdefulla bidrag extra. Vocean rekommenderar sina kunder att skapa ett värdesystem där Tänkarnas insamlade poäng snabbt kan omvandlas i konkreta värden som pengar, produkter, tjänster eller liknande för högre motivation att deltaga.

Platsbundna publika länkar

Denna funktionalitet möjliggör att publikt visa en lista på Aktiviteter som dina medarbetare eller kunder kan få tillgång till nära dem genom en webblänk, förutsatt att de har sin geo-location aktiverad i mobilen eller datorn. Denna funktionalitet möjliggör ad-hoc tillgång för individer att bidraga som Tänkare i dina Aktiviteter ifall de befinner sig inom ett visst avstånd från en geografiskt plats. Denna funktionalitet planeras att lanseras tidigt under 2019.

Automatiska Workshopflöden

Inom en nära framtid kommer du även att kunna genomföra fördefinierade kompletta workshops i VOCEAN™. Detta möjliggör att tjänsten leder dig från ax till limpa gällande till exempel följande områden:

– Ideation, kreativitet och innovation

– Marknads- och kundundersökningar

– Medarbetarundersökningar

Utökande AI-tjänster

Ett sofistikerat så kallat “Early Warning System” är under utveckling och planeras att lanseras under 2019. Detta innebär i korthet att VOCEAN™s enkätflöden (Utforska) automatiskt över tid identifierar förändringar av relevanta insikter.
Plattformen kommer även att inom kort erbjuda en utökad datahantering och automatiseringar av AI-tjänster. Bland annat kommer profilering av data samt statistiska sammanställningar av in-data att ske mot personliga parametrar på en icke identifierbar individ-nivå. Denna funktion maximerar insikter med bibehållen dataintegritet på en ännu högre personlig nivå.