Voceans digitala tjänster i detalj

Skapa tänkande organisationer

Voceans erbjuder flera flexibla digitala tjänster som tillsammans hjälper din organisation att vara bättre förberedd för morgondagens utmaningar och att öka konkurrenskraften.

UTFORSKA

Utforska är vår tjänst för att skapa kund- och marknadsundersökningar eller ställa frågor till grupper utanför ditt eget företag och verksamhet. Att lyssna och förstå vad dina kunder tycker är ett måste för att erbjuda relevanta tjänster eller produkter.

I Utforska kan du skapa egna frågor och skicka ut dem en gång eller upprepade gånger under en viss tidsperiod. Spara dina frågor eller använd redan förskapade frågebatterier inom utvalda områden för att direkt börja samla in tankar och värdefulla insikter från ditt nätverk av kunder, partners eller expertgrupper. Var proaktivt för att kunna agera i tid eller fånga möjligheter.

Låt din omvärld bli din kompass

Att fråga kunder och samarbetspartners om information är nödvändigt men inte alltid enkelt. Alla organisationer vill ha de där kontextuellt viktiga och relevanta insikterna som sitter i huvudet på målgruppen, vilket ofta består av en samling oidentifierade och / eller onåbara individer.   Genom Utforska kan du skapa din undersökning och sen dela med dig av denna genom en publik länk på er hemsida, i ett nyhetsbrev eller i sociala medier. Eller varför inte möjliggöra undersökningar vid inköpsstället i form av en QR-kod? Publika länkar möjliggör en snabb återkoppling av precis vem som helst som får tillgång till din webblänk.  I Voceans molntjänst blir inte bara själva enkätförfarande och distributionen en smidig och snabb uppgift; vår kraftfulla rapportfunktion hjälper dig effektivt och snabbt med datatolkningen
Slutprodukten blir en lättläst och översiktlig rapport där möjligheten finns för dig att kommentera egna slutsatser och ge rapport-läsaren din förklaring och analys av ingående data.  Alla Deltagare / Tänkare som svarar på dina frågor kan antingen göra det direkt genom länken eller direkt via Voceans app (iOS/Android). Välj om deltagarna får ta del av slutresultatet, och därigenom få direkt feedback, eller om svarssummeringen endast ska visas internt.

Enkelt att sätta upp och använda för organisationen såväl som individen!

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser