Voceans digitala tjänster i detalj

Skapa tänkande organisationer

Voceans erbjuder flera flexibla digitala tjänster som tillsammans hjälper din organisation att vara bättre förberedd för morgondagens utmaningar och att öka konkurrenskraften.

UTVÄRDERA

Med Utvärdera kan du enkelt ta pulsmätningar eller genomföra medarbetarundersökningar i ditt företag eller organisation. Tjänsten kan endast användas inom ditt Tänkarnätverk och för de Tänkare som är flaggade som medarbetare.

Skapa dina egna frågor eller använd de redan färdiga frågebatterier som finns för att ge dina medarbetare möjligheten att tänka, känna och förmedla värdefulla insikter.

Modernt enkätverktyg

Varför inte skapa din medarbetarundersökning eller interna pulsmätning genom Vocean nästa gång det är dags att ta tempen på organisationens välmående?

I Voceans molntjänst blir inte bara själva enkätförfarande och distributionen en smidig och snabb uppgift; vi hjälper dig effektivt och snabbt med datatolkningen för att få fram alla insikter. Slutprodukten blir en lättläst och översiktlig rapport där möjligheten finns för dig att kommentera egna slutsatser och ge rapport-läsaren din förklaring och analys.

På deltagarsidan guidas individerna som svarar på undersökningen av ett lättanvänt användargränssnitt i mobilen (webbläsare och app) eller datorn mellan de olika frågorna. Innan man börjar svara på frågorna visar systemet automatiskt beräknad tidsåtgång för att svara på alla frågor, samt vem avsändaren är.

Enkelt att sätta upp och använda för organisationen såväl som individen!

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

  • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
  • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
  • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser