Vår plattform

Aktivera individer inom och utanför organisationen för bättre samarbete och problemlösning, ökad innovation och smartare beslutsfattande.

Grundläggande begrepp

Plattformens tre nyckelbegrepp:

AKTIVITETER

Det som ska göras
eller genomföras
på olika sätt

TÄNKARE

De individer
-interna som externa-
som ska lämna
bidrag via
aktiviteterna

LEDARE

den som sätter upp
Aktiviteterna och
bjuder in Tänkarna

Via Voceans tjänster bjuder du enkelt in valda deltagare till Aktiviteter för att aktivt känna in, tänka och dela åsikter, kreera kring uppgifter, rösta, delta i arbetsflöden och innovationsprocesser, eller att lämna ad hoc feedback och idéer. Aktiviteterna är enkla att sätta upp och går att kombinera för att skapa kraftfulla arbetsflöden. Klicka på tjänsterna och lär känna dem bättre!

Voceans sju digitala tjänster:

RÖSTA

Involvera individer i beslutsprocesser eller fånga trender över tid. Du ställer en enskild fråga och deltagarna svarar.

RAPPORTERA

Samla in intryck, avvikelser och upplevelser. Få en bra utgångspunkt för att agera proaktivt när en förbättringsmöjlighet eller utmaning identifieras.

IDÉ

Skapa enkel informationsinsamling som snabbt ger översiktsvy av medarbetares och kunders idéer och förbättringsförslag på problem i vardagen.

INNOVERA

Ta tillvara på kreativiteten och innovationskraften hos människor. Perfekt för ideation och brainstorming workshops.

UTVÄRDERA

Ett flexibelt sätt att ta tempen och skapa nulägesinsikter från medarbetare och partners genom ett flöde av frågor.

UTFORSKA

Ett publikt undersökningsverktyg för effektivt insamling och analys av människors åsikter kring ett visst ämne. Perfekt för distribution i sociala medier, nyhetsbrev, publika events etc.

PLANERA

Strukturera och identifiera åtaganden och ägandeskap för uppgifter. Skapa transparens inom teamet och gentemot ledning. Förenkla samarbetet mellan individer och organisationer i vardagen.

Genom att länka samman olika typer av digitala tjänster till ett arbetsflöde kan en Aktivitet ta en problemformulering eller strategi genom en lösningsfokuserad rörelse framåt. I slutstadiet identifieras konkreta och personligt ägda åtaganden som hjälper organisationen att implementera förändringar, förbättringar och innovationer.

Vocean betraktar alla människor som TÄNKARE, det vill säga värdefulla bärare av tankar, åsikter, idéer, information och kreativa förmågor. Genom Voceans olika tjänster kan du involvera och engagera valda Tänkare för att låta dem komma till tals. Tänkarna kan vara teamet, alla i företaget, dina externa partners, utvalda kunder, följare på sociala media eller alla som bor på en viss geografisk plats. Individuella Tänkare blir en oerhört kraftfull resurs via Vocean när deras tankar kopplas samman, struktureras, valideras och analyseras.

Ledaren är den person som administrerar organisationens användarkonto i Vocean. Rollen möjliggör kan skapa Aktiviteter, bjuda in relevanta deltagare – Tänkare – som ska involveras i Aktiviteten och att dela ut tillgång till sina Aktiviteters dashboards. Ledaren kan också skapa och kommentera i de egna Aktiviteternas slutrapporter som innehåller all insamlad data och genererade insikter. Ledaren äger all data som samlats in genom Aktiviteterna och kan när som helst radera Aktivitetsrelaterad datan från organisationens användarkonto. 

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format. Addera till egna slutsatser och dela med intressenter.

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.

Alla Voceans digitala tjänster möjliggör att kunna generera en sammanställning och analys av insamlad information på en knapptryckning. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport i pdf-format.

Rapporterna är:

 • Dynamisk och baserad på processens inställningar och innehåll
 • Kvalitetssäkrad med låst sammanställning av in-data (går ej att manipulera)
 • Delvis editerbar genom redigerbara textfält för bakgrundsbeskrivning, egna analyser och slutsatser

Bjud in deltagare

Organisationen kan bjuda in deltagare till Tänkarnätverket och Aktiviteter på olika sätt.

LÄNK

Skicka ut eller publicera en inbjudningslänk

KOD

Temporär automatiskt 6-siffrig kod för mobila appen

QR KOD

Skapa QR-kod för inbjudan till deltagande eller Aktivitet

MAIL & SMS

Bjud in deltagare manuellt med e-post eller SMS

IMPORTERA

Importera deltagarlista med namn, mail och mobil

Naturligtvis är det möjligt för deltagarna att enkelt gå ur plattformen eller radera sin profil. Detta för att säkerställa GDPR.

Teknisk översikt

 • Underhållsfri och ingen lokal installation krävs
 • Webbaserad administratörsgränssnitt med support för alla de senaste webbläsarna (dator & mobil)
 • Intuitivt användargränssnitt: lätt att administrera och förvalta
 • Datainput för deltagare via dator, mobilanpassad webbsida samt mobil app (iOS och Android)
 • MS Azure i grunden ger enorm snabbhet och skalbarhet samt hög prestanda och lagring som automatiskt expanderar vid behov
 • 99.99% garanterad upptid
 • Hög säkerhet
 • GDPR säker