fbpx

Vår plattform

VOCEAN™ gör det enkelt för medarbetare och ledare att koppla samman människor och dra nytta av deras tankar, idéer, åsikter, etc. genom effektiva arbetsflöden.

Grundläggande koncept i Voceans värld

Plattformens tre nyckelbegrepp

AKTIVITETER

Det som ska göras
eller genomföras
på olika sätt

TÄNKARE

De individer
-interna som externa-
som ska lämna
bidrag via
aktiviteterna

SKAPARE

den som sätter upp
Aktiviteterna och
bjuder in Tänkarna

Genom det som i VOCEAN™s värld benämns som Aktiviteter bjuder du snabbt in Tänkare att exempelvis ge åsikter, kreera kring uppgifter, rösta, delta i arbetsflöden och innovationen av processer och produkter, samt att lämna feedback. Möjligheten att överblicka Aktiviteterna hjälper medarbetarna att strukturera upp vardagen och prioritera åtaganden. Tjänstens uppbyggnad skapar transparens i team och gentemot ledning. Aktiviteterna är enkla att sätta upp och går att kombinera för att skapa kraftfulla arbetsflöden.

VOCEAN™ erbjuder fem typer av Aktiviteter:

RÖSTA

En omröstningsmodul bestående av en fråga som Tänkaren kan svara på i ett fördefinierat format.

PLANERA

Skapa struktur i vardagen genom fördelning av arbetsuppgifter eller åtaganden. Även lämplig för projektledning.

RAPPORTERA

Möjliggör t.ex. inrapportering av avvikelser och hantering vid kriser.

INNOVERA

Stimulerar och hanterar ideations- och innovationsprocesser.

UTFORSKA

Ett verktyg för att samla åsikter och tankar kring ett visst ämne eller område genom ett flöde av frågor.

VOCEAN™ möjliggör att koppla ihop och kombinera olika Aktiviteter i ett smidigt arbetsflöde. Detta innebär att man kan ta en problemformulering eller strategi genom en aktiv lösningsfokuserad rörelse framåt. Genom insamling och validering av insikter utkristalliseras i sista stadiet personligt ägda och konkreta åtaganden som hjälper organisationen att implementera förändringar, förbättringar och innovationer.

Grunden i Voceans koncept är att betrakta alla människor som TÄNKARE, det vill säga värdefulla bärare av tankar, åsikter, idéer, information och kreativa förmågor. Med plattformen når du ut till utvalda Tänkare och låter dessa komma till tals. Tänkarna kan vara teamet, alla i företaget, dina utvecklingspartners, utvalda kunder, dina följare på sociala media eller alla som bor på en viss geografisk plats. Individuella Tänkare blir en oerhört kraftfull resurs via VOCEAN™ när deras tankar kopplas samman, struktureras, valideras och analyseras.

Skapare (administratör) är den person som i det webbaserade användargränssnittet i mobilen eller datorn sätter upp vad ska göras via en Aktivitet och vilka personer, det vill säga de Tänkare, som ska bjudas in till aktiviteten. Skaparen är också den som har tillgång till rapporter och sammanställningar som Aktiviteten generar. Skaparen är den enda som kan lämna egna kommentarer och slutsatser i kommentarsfälten i de för övrigt låsta slutrapporterna för respektive Aktivitet. Antal personer som kan vara Skapare i din organisation beror på den licensmodell du har valt. Vill organisationen ha fler skapare går det att uppgradera antalet via en tilläggstjänst.

Innovativt ledarskap

Agera proaktivt istället för att reagera genom att maximera din innovationskraft via insamling av organisationens kollektiva intelligens för att skapa realtids-insikter.

Läs mer om hur VOCEAN™ stimulerar innovativt ledarskap

Teknisk data

  • Underhållsfri och ingen lokal installation krävs
  • Webbaserad administratörsgränssnitt med support för alla de senaste browserversionerna
  • Intuitivt användargränssnitt: lätt att administrera och förvalta
  • Datainput för Tänkare via dator, mobilanpassad webbsida samt mobil app (iOS och Android)
  • MS Azure i grunden ger enorm snabbhet och skalbarhet samt hög prestanda och lagring som automatiskt expanderar vid behov
  • 99.99% garanterad upptid
  • Hög säkerhet
  • GDPR säker

Artificiell Intelligens

Kraftfull insiktsdrivande artificiell intelligens

VOCEAN™s självlärande AI-motor genererar statistiskt säkrad utdata för opartiska insikter som presenteras i datasäkrade rapporter med sammanställningar och slutsatser.

AI-motorn hjälper dig inte bara att analysera rådata för statistiska signifikanser utan även att hantera de stora datamängderna som kan uppstå. VOCEAN™s AI hjälper dig därmed att administrera data så att det blir lätthanterligt.

Grafisk anpassning

Du kan själv som administratör bestämma delar av utseendet inne i administratörsgränssnittet och på de rapporter som genereras. Till exempel kan du välja något av de fördefinierade färgschemansom ska användas i webbaserade användargränssnittet.

Deltagande

Bjud in individer att deltaga i dina Aktiviteter manuellt eller genom att enkelt ladda upp ett dokument med kontaktuppgifter

För skapandet av stora mottagargrupper så har du som administratör två val:


Ladda upp en fil med mobilnummer och / eller mailaddresser


Manuellt lägga in mobilnummer och / eller mailaddresser

Dina mottagare – eller “Tänkare” som vi föredrar att kalla dem – kommer att erhålla ett meddelande från dig med begäran att acceptera din inbjudan till VOCEAN™s system. När Tänkarna efter godkännande går in i VOCEAN™s Tänkar-gränssnitt den första gången, så kommer de att bli ombedda att fylla i sina namn och några parametrar om sig själva (valfritt).

Efter att detta utförts så kommer de från och med nu att kunna ta emot och acceptera att deltaga i valfria Aktiviteter.

GDPR är väldigt viktigt för både oss och våra kunder, så vi gör det naturligtvis möjligt för Tänkarna att enkelt gå ur plattformen eller radera sin profil vid varje tillfälle de bjuds in till en aktivitet.