Voceans plattform

Ledare

Bli ledare genom att initiera en Aktivitet och bjuda in en grupp tänkare att delta i ditt strukturerade ideationsflöde.

Tänkare

Gå med i teamet för att samarbeta kring feedback och gemensamt iterera och förbättra den ursprungliga idén.

Aktiviteter

RÖSTA

Tänkare kan rösta på ett (eller flera) fördefinierade alternativ. Alternativen kan också prioriteras med hjälp av ett poängsystem

UTVÄRDERA

Ledaren kan välja mellan fem typer av enkätformat för att på ett fokuserat sätt samla in intern information och återkoppling

UTFORSKA

På liknande sätt som i Utvärdera möjliggör Utforska dig att samla information och  återkoppling, men från externa källor

INNOVERA

Tänkarna bidrar med valfritt antal idéer som visualiseras i matris-format baserat på förvalda parametrar

PLANERA

Ett enkelt sätt att hålla reda på dina att-göra listor såväl som nästa steg och åtgärder

KOMMENTERA

Behöver du bara en plats för att uttrycka en enkel fråga eller förslag? Skriv in den i kommentarrutan!

Insiktsfulla slut­rapporter

Skapa ögonblickligen en samlad översikt eller beslutsunderlag i pdf-format

Vill du se all värdefull feedback i ett automatiserat, lättsmält format som du kan dela med utav i din organisation?

Ja, det erbjuder vi också!

Med Voceans rapporter kan du helt enkelt skapa en visuell översikt som gör dina data enkla att tolka och agera på.

Teknisk översikt

  • Underhållsfri och ingen lokal installation krävs
  • Webbaserad administratörsgränssnitt med support för alla de senaste webbläsarna (dator & mobil)
  • Intuitivt användargränssnitt: lätt att administrera och förvalta
  • Datainput för deltagare via dator, mobilanpassad webbsida samt mobil app
  • MS Azure i grunden ger enorm snabbhet och skalbarhet samt hög prestanda och lagring som automatiskt expanderar vid behov
  • 99.99% garanterad upptid
  • Hög säkerhet
  • GDPR säker