Hantera praktiska utmaningar kring de nya Europeiska hållbarhetslagarna med hjälp av enkla moderna verktyg

Nya regler för hållbarhetsrapportering närmar sig snabbt, över 50.000 bolag inom EU är berörda. Hållbarhet har flyttats upp på organisationers agendor. Området är dock komplext där information och kunskap ligger utspridd i organisationen. Samarbete, samförstånd och kontinuerligt lärande är nyckeln till framgång. Organisationer behöver enkla och dynamiska verktyg för att ta sig an uppgifter utefter sina egna förutsättningar och behov, men samtidigt kunna uppfylla de nya EU kraven.  

Varmt välkommen till en dag där du lär dig hur du vandrar igenom praktiska utmaningar som du ställs inför i och med införandet av EU:s nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och nya rapporteringsstandarden (ESRS). Under dagen kommer du att bli guidad igenom några av utmaningarna och hur de enkelt kan hanteras. Du kommer att lära dig:  

  • Förstå konkreta utmaningar som kommer med CSRD och hur dessa kan adresseras på ett enkelt sätt med digitala verktyg.  
  • Hur du samskapar och nyttjar delad intelligens för att nå bättre och snabbare resultat. 
  • Hur du drar nytta av all kunskap i verksamheten för att både idégenerera och sedan skapa lösningar utan beroenden av extern konsulthjälp.


När? 20 September kl 10.00-16.00  (registrering och kaffe från 0930) 

Var? Microsoft, Regeringsgatan 25, Stockholm 

För vem? Oavsett om du är i början av din hållbarhetsresa eller redan djupt involverad, kommer denna dag att erbjuda dig konkreta verktyg, insikter och nätverkande möjligheter. 

Fika och lunch serveras under dagen 

Eventet är kostnadsfritt. En no-showavgift tas ut ifall avbokning inte sker senast 3 dagar från eventdatum.  

Anmäl dig till eventet via denna länk 


Om talarna:  

Daniel Kassell är VD för Vocean och har en gedigen bakgrund inom IT och mjukvaruutveckling. Han leder företaget som utvecklat en molnbaserad plattform som hjälper företag att digitalisera och involvera både interna och externa intressenter i olika processer och nå nästa nivå av innovation. 

Birger Löfgren innehar en doktorsexamen (PhD) i miljösystemanalys. Birger har lång praktisk och akademisk erfarenhet från hållbarhetsarbete från bla SKF Group och Chalmers tekniska högskola. Birger har senaste åren haft ledande roller på RISE Forskningsinstitut i Sverige.  

Glenn Hafström har lång erfarenhet från Microsoft och Microsofts teknologier. Glenn har senaste åren fokuserat på tillämpning av Microsofts lågkodsplattform, Power Platform.  

Om organisatörerna:  

Vocean erbjuder en plattform för öppen innovation som möjliggör idégenerering, samarbete och förståelse bland intressenter. Den utnyttjar kraften i kollektiv intelligens för att hjälpa organisationer att skapa innovativa lösningar, produkter och affärsmöjligheter. Vocean gör det enkelt att främja inkludering och mångfald, och innovation blir en nyckelfaktor för framgång. 

ICONSOF() är ett mjukvaru- och konsultföretag fokuserat på digitala lösningar för att stötta nya Europeiska hållbarhetslagarna. ICONSOF() nyttjar lågkodsteknik för att användarna själva skall kunna vidareutveckla och förfina sina egna lösningar efter dess unika behov.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chat with us!
Sarah