Innovation med tankens hastighet

Dina anställda har lysande idéer som inte hörs
Ge dem en röst med Vocean

Framtidens organisation använder Vocean

Du anlitade ett fantastiskt team. Ge dem nu verktygen för att driva innovation.

Voceans plattform sätter kraften av idéer i händerna på varje anställd. De kan snabbt dela med sig av nya idéer till medarbetare, partners, kunder eller till och med konsumenter, och få strukturerad feedback tillbaka med vår breda portfölj av digitala verktyg för datainsamling.

Grupper av Vocean-användare kan snabbt iterera kring idéer och koncept, oavsett deras digitala plattform eller geografiska plats.

För att uttrycka det enkelt; vi erbjuder brainstorming i en massiv och global skala. Med datadrivna rapporter möjliggörs smartare beslutsfattande, bättre effektivare samspel och snabbare genomförande.

Branscher som redan använder Vocean

KREATIVA AGENTURER

Utnyttja hela personalens kollektiva intelligens

UTBILDNING

Ge lärare, föräldrar och elever möjlighet att göra sina röster hörda

KOMMUNER

Stimulera innovation och påskynda implementeringstid

SJUKVÅRD

Ge dina anställda och patienter en plattform att driva förbättringsarbete

TILLVERKNINGSINDUSTRIN

Möjliggör för anställda att kommunicera ideer kring effektivitet och säkerhet

DETALJHANDEL

Stimulera idéer mellan företag och personal i butik