Skapa aktiva team och insiktsfullt ledarskap

Digitala tjänster som stärker hela företagets drivkraft och möjliggör aktivt tänkande

Framtidens organisation använder Vocean

Många företag fokuserar vardagligen på att bara få saker gjorda. Dina medarbetare vill bli mer involverade i planering, problemlösning, innovation och arbetsmiljön. Alla företag vill fördjupa samarbetet med sina partners och veta vad deras kunder egentligen tycker.

Med Voceans digitala tjänster involveras och aktiveras ditt team till att tänka och bli mer engagerade. Plattformen förenklar dessutom samarbeten inom och mellan företag. Återkoppling från kund till rätt person har dessutom aldrig varit lättare. Du som ledare förstärks därmed positivt i din ledarroll och kan ta smartare beslut.

Få ditt team, kunder, samarbetspartners eller nätverk att aktivt känna efter när något kan förbättras eller nya möjligheter finns, tänka och kommunicera utmaningar och idéer så att du kan göra en förändring eller förbättringar med hjälp av Vocean.

Andra värdeskapande användningsområden

ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG

Fånga upp medarbetares idéer på förbättringar och samla underlag till klokare beslut.

ELEVER OCH SKOLOR

Elever och föräldrar kan enkelt föreslå förbättringar till skolan

FÖRETAG OCH LEVERANTÖRER

Förbättra samarbetet med dina partners för tydligare förväntningar och högre transparens.

BESÖKARE OCH MÄSSOR

Få omedelbar återkoppling från besökare under eller efter mässan, eventet eller konferensen.

PATIENTER OCH SJUKHUS

Förbättra skiftöverlämningar och kommunicera effektivare mellan vårdinrättning och patient.

ANSTÄLLDA OCH KOMMUNER

Låt medarbetarna rapportera problem och dela med sig av sina idéer på förbättringar.

Insiktsfulla digitala tjänster

Genom Vocean bjuder du snabbt in deltagare att exempelvis genomföra undersökningar, dela åsikter, utveckla idéer, återkoppla, rösta och delta i arbetsflöden eller innovationsprocesser. Möjliggör att kunder, medarbetare eller partners enkelt kan ge din organisation värdefulla insikter.

Plattformen består av ett flertal tjänster:

IDÉ

Fånga enkelt upp idéer från hela organisationen med en lättillgänglig och modern idélåda.

INNOVERA

Ta tillvara på kreativiteten och innovationskraften hos människor.

UTVÄRDERA

Ta pulsen på organisationen genom interna undersökningar. Få svar direkt!

UTFORSKA

Ta reda på vad kunder, partner och ditt externa nätverk tycker. Skaffa bättre beslutsunderlag.

RAPPORTERA

Samla in intryck, avvikelser och upplevelser. Få en bra utgångspunkt för att agera.

RÖSTA

Involvera individer i beslutsprocesser eller fånga trender över tid.

PLANERA

Skapa struktur för uppgifter och förhöj samarbetet mellan individer och organisationer.

Boka en DEMO
och TESTA GRATIS
i 14 DAGAR

Skapar mervärde

Med en tänkande organisation skapas insikter som höjer effektiviteten, framsyntheten och konkurrenskraften. Dessutom skapas självledande, personligt engagerade och förändringsbenägna medarbetare.

Möjliggör effektiv

datainsamling

från många

Stimulerar

lösningsfokus

Ökar

innovationskraft

Analys

i realtid

Dynamiska och omedelbara

rapporter

Uppmuntrar

engagemang

Ökar medarbetarnas

inflytande

Förenklar

samarbeten

mellan organisationer

Skapar
insikter

i realtid

Snabb att sätta upp, intuitiv att använda

Voceans intuitiva webbaserade användargränssnitt ger dig möjlighet att snabbt börja skapa nya insikter. Dina utvalda deltagare kan direkt bidra i realtid.

Börja att be om insikter inom några minuter

Skapa och sänd ut din förfrågan till dina listade deltagare för att börja samarbeta och skapa omedelbara insikter.

Deltagarna kan enkelt återkoppla

Dina inbjudna deltagare får en direkt webblänk för att omedelbart dela sina insikter och feedback via önskad digital kanal.

Lättanvänd resultatöversikt

Dashboard med anpassad visualisering av data möjliggör interaktiva workshops för teamgenomgång och statusöversikt.