Case Study: Världens Största Workshop

“”När barns drömmar om smoothies och lika värde skapade Framtidsbussen, det är en oslagbar upplevelse” 

Om GovTech Sweden
GovTech Sweden skapar, utvecklar och stödjer ett ekosystem för GovTech i Sverige för att ge förutsättningar för en värdeskapande digital transformation. Människa, teknik och planet. /Govtechsweden.se 

Målsättning/Utmaning 

Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade att Göteborg inte ska ha några utanförskapsområden 2025. GovTech Sweden, Drivhuset Göteborg, Vocean, Yesbox och Framtiden ville tillsammans kraftsamla för att nå den målsättningen. Med frågeställningen ”Hur skapar vi världens bästa plats för barn och unga att växa upp i” ville vi Engage for Change och involvera barn, ungdomar, civilsamhället, entreprenörer, vuxna som jobbar med barn och ungdomar i områdena, och även i hela världen. Målsättningen var gemensam. Vi ville nu ge fler en röst. Och sedan samskapa utifrån idéerna för att möjliggöra de bästa lösningarna.

Lösning

Vi skapade och genomförde Världens största workshop. Världens största då den digitala innovationsplattformen möjliggjorde för alla att vara med. Världens största då den pågick under fem månader. Världens största då det handlade om en världsviktig utmaning och målbild.  

Med mycket engagemang och hjärta från människor samlade vi in 300 idéer på en månad som alla kunde följa i realtid. Genom Innovationslabbet under Sveriges Innovationsvecka samskapade vi med idéerna och arbetade fram 10 olika kluster, igen genom människors engagemang och Voceans digitala strategiska stöd.  

I och mellan dessa kluster skapades ömsesidig förståelse med hjälp av de 300 idéerna och de närmare 5000 interaktionerna gavs möjlighet att granska resultat tillsammans, möta utmaningen tillsammans och driva innovation. Resultatet blev: Framtidsbussen, Framtidsseglingen och Skill Bank.  

Fördelar
1. Möjlighet till obegränsad insamling av idéer där över 90 språk kan användas. Enkelt via telefon och QR-kod.  

 2. Idéer och interaktioner i realtid online möjliggjorde samskapande utanför tid och rum.  
 
3. Stöd i att klustra och värdera idéerna möjliggjorde samförståelse och briljanta lösningar för barn och ungdomar i just deras närområde. 

I korthet

Utmaningar:  
1. Ge alla en röst,  
2. Ta idéer till förverkligande,  
3. Skapa framtidstro.  

Fördelar:  
1. Lösningar kom barn och unga till del,  
2. Lärande i co-creation för att möta utmaningar 

Världens största workshop genomfördes under demokratiåret 2021 och samma år som Tusse vann med Voices i Melodifestivalen.

 Du kan se flera videos från Världens största workshop på Youtube:  
https://www.youtube.com/@drivhusetigoteborg7632/videos 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah