Revolutionerande delaktighet i Hofors kommun.

“Vi har på kort tid fått en mer inkluderande och delaktig kommun. På 6 månader har vi haft över 100 aktiviteter och 2500 deltagare.”  Säger Petra Lindstedt Om Hofors Kommun:

Grunden för Hofors kommun är att människor visar omtanke om varandra. Att vara de som har vänligheten att välkomna, att vara de som är delaktiga och bryr sig om, samt att vara de som har ett hjärta för Hofors. 

Utmaning: Hofors kommun vill främja öppen innovation, idégenerering och samarbete. De vill engagera både medborgare och anställda i beslutsprocesser och förbättringar för att skapa en mer inkluderande och delaktig kommun.  

Lösning Hofors kommun har framgångsrikt implementerat Vocean-plattformen för att främja öppen innovation, idégenerering och samarbete. Vocean har använts för att öka delaktighet och inflytande, både internt och externt. Hofors kommun har involverat medborgare, anställda och intressenter i beslutsprocesser och förbättringar. Vocean stödjer detta genom sin Innovations tratt där idéer samlas in, idéerna utvecklas och berikas i samskapande processer och samförståelse uppnås genom urval och gemensamma prioriteringar, där målet för processen är nya briljanta lösningar.  Vocean-plattformen har använts för att samla in synpunkter om bland annat Folkets hus, skolmatsfrågor och kommunens översiktsplan. Plattformen har även använts för att involvera medarbetare i energibesparingsförslag, förbättringsinitiativ och trygghetsenkäter för elever i grundskolan.  Internt har Vocean använts för att genomföra medarbetarundersökningar mot kommunens drygt 900 medarbetare. Det har gjort att undersökningarna inte stannat vid resultaten från en enkät, utan svaren processas vidare genom samskapande och samförståelse kring utvecklingsförslag och nya lösningar.   Hofors kommun planerar att fortsätta använda Vocean för att involvera medborgarna i beslutsfattandet och ge dem möjlighet att påverka politiska beslut. Detta kommer att leda till ett starkare beslutsunderlag och snabbare ärendeprocesser. Samarbetet med Vocean är en viktig möjliggörare för Hofors att fortsätta vara en förebild och föregångare inom delaktighet och innovation. 

Fördelar:
1. På några månader har Hofors genomfört 127 aktiviteter och samlat in över 1500 tankar/åsikter från 1712 deltagare. 
 
2. Utvecklat nya sätt att nå medborgare och medarbetare genom QR-koder. Når fler och nya målgrupper.   
 
3. Hofors kommun får på ett enkelt sätt tankar och åsikter från medborgare och medarbetare i realtid. 

I korthet: Utmaningar: 1. Öka delaktighet och engagemang 2. Bättre stöd för beslutsfattande 

Fördelar: 1. Kraftfullt verktyg för öppen innovation 2. Fördubblade antalet licenser när man såg värdet 


Facebook
Twitter
LinkedIn
Chatta med oss!
Sarah