Workshop

  • Genom att flytta fokus till själva idén skapar Vocean en workshopmiljö som är mer ärlig och befriad från sociala begränsningar.
  •  Vocean tar hand om all värdefull data som samlas in under en workshop och gör det möjligt att enkelt och direkt i plattformen.
  • Vocean skapar en enkel deltagarupplevelse där deltagarna bara behöver köra och göra.
  • Vocean Copilot agerar som en hjälpare genom att sammanfatta, kategorisera och filtrera många tankar och idéer.

Utmaning: Begränsad flexibilitet i tid och plats:
Många upplever utmaningen med workshops som kräver en specifik tid och fysisk plats för deltagande, vilket begränsar antalet workshops som kan arrangeras.

Utmaning: Sociala begränsningar som minskar kreativitet:
Sociala begränsningar ses som hinder för kreativ samarbete i workshops, vilket hindrar flödet av idéer och teamworksynergi.

Utmaning: Tidskrävande efterarbetsuppgifter:
Att samla olika idéer och åsikter kräver betydande tid och
noggrannhet för att få fram värdefulla insikter. Detta förstärker utmaningen för workshopen att ge återkoppling till deltagarna.

Lösning: Begränsad flexibilitet i tid och plats:
Vocean erbjuder en lösning genom att eliminera dessa begränsningar och möjliggör deltagande som är fritt från plats- och tidsbegränsningar.

Lösning: Sociala begränsningar som minskar kreativitet:
Vocean ger dig en digital plattform som tar bort dessa begränsningar och skapar en jämlik spelplan där fokuset ligger på idén.

Lösning: Tidskrävande efterarbetsuppgifter:
Voceans AI hjälper dig genom att automatisera skapandet av en rapport efter workshopen. Vår AI sammanställer snabbt de olika idéer och åsikter som delades under workshopen och tar fram värdefulla insikter.

Vad skiljer Vocean från vanliga workshops

Voceans effekter

Om Vocean används regelbundet i ett workshop-format, kommer engagemanget öka avsevärt eftersom deltagarna enkelt kan delta, oberoende av plats och tid. Det högre engagemanget från deltagarna leder till en riklig tillströmning av olika insikter från olika perspektiv, vilket i sin tur resulterar i betydligt mer pålitliga resultat från workshopen.  

En stor fördel är även den tidsbesparing som Vocean möjliggör. Istället för att behöva dedicera en hel dag till en workshop kan du med Vocean skapa aktiviteten veckor i förväg för att samla in tankar och idéer om ämnet. Efter insamlingen kan du planera ett kortare möte och låta Voceans AI sammanfatta det insamlade materialet och framställa tydliga diskussionspunkter för att effektivisera er tid på mötet.  

Vidare, efter avslutat möte, har du möjlighet att snabbt ta ut en AI-genererad rapport som summerar och dokumenterar era diskussioner och beslut. Detta skapar en smidig och strukturerad process för workshopar som sparar tid och ökar produktiviteten samtidigt som den främjar insiktsfullt samarbete. 

”För att maximera workshoptiden och säkerställa en produktiv diskussion testade vi att samla in tankar och idéer i förväg från deltagarna genom Vocean. Det här blev både tidsbesparande och skapade stort värde, och vi kunde även utveckla och prioritera de viktigaste områdena att arbeta vidare med”

Bo Johansson

Arbetsplatsstrateg, Trafikverket

Redo att påbörja din resa?

Vill du veta mer om hur du kan använda Vocean i din organisation och uppnå nya nivåer av innovation? Kontakta oss så ordnar vi ett möte för att diskutera hur du kan maximera ditt potential!