Voceans plattform gör det möjligt att samskapa digitalt och dra nytta av andras intelligens – för att du ska kunna fatta rätt beslut.

Frigör kraften

av digitalt samskapande

Ledare

Marknad och försäljning

HR

Samskapa med Vocean

Vocean är en smart plattform som hjälper din organisation att samskapa digitalt. Tillsammans kan deltagarna innovera, gilla, rösta, bidra med idéer och få direkt feedback och känna sig delaktiga. Med hjälp av Vocean kan du få input till din verksamhet från anställda, kunder och aktörer i och runt ditt ekosystem, vilket hjälper dig att fatta rätt beslut. Vocean hjälper dig att navigera klokare. Vocean är kompatibel med alla plattformar, som exempelvis Microsoft Teams och Zoom.

Vocean-innovate

Banbrytande idéer

Fokus ligger alltid på idén och inte på personen som presenterar den. Detta minimerar risken för att bra idéer förbises.
Vocean-creator

Mer hjärnkraft

Vocean är sömlöst integrerat med Microsoft Teams, vilket gör det enkelt att arbeta mer effektivt tillsammans. Fler perspektiv kan fångas in och det finns inga begränsningar på hur många som kan delta.
Vocean-insight

Engagemang och resultat

Du får ett ökat engagemang från medarbetare, partners och kunder. Det går snabbare att fatta välgrundade beslut, där ledningsgrupper och ledare får en realtidsöversikt över alla processer och full kontroll över all data.

Vocean har signerat Partner Pledge med Microsoft

Cirka 45 företag i Västeuropa har utsetts till Partner Pledge av Microsoft. Vocean är ett av dem, vilket visar att vi uppfyller Microsofts krav vad gäller digital kompetens, mångfald, etisk AI och hållbarhet, bland annat.

Microsoft Teams

Sömlöst integrerade med Microsoft Teams

Vocean är sömlöst integrerat med Teams, vilket innebär att du kan ta dina Teamsmöten till nästa nivå. Samskapa digitalt med aktiviteter som kan startas direkt i din Teamschatt eller kalenderbokning. Alternativt skicka en inbjudan till en aktivitet via någon av dina vanliga kanaler. Vocean ökar kreativiteten och effektiviteten i ditt Teamsmöte, vilket gör att du kan samla in information från deltagare både före och efter möten. Det är ett smartare och mer tidseffektivt sätt att arbeta och, som alltid med Vocean, får du också omedelbar feedback i realtid.

Gudie för att enkelt lägga till Vocean till Microsoft Teams

Till Microsoft Appsource