fbpx

Skapa

agil verksamhetsstyrning

genom digitala kollaborativa flöden och demokratiska arbetsprocesser för att:

ÖKA ENGAGEMANGET

En kraftfull intelligent molntjänst för organisationer som strävar efter att utveckla en innovativ, självledande, personligt engagerad och problemlösningsfokuserad kultur.

SKAPA STRUKTUR

Ett vardagsstrategiskt verktyg som hjälper dig att prioritera och få en bättre struktur i vardagen. VOCEAN™ överbryggar tankar och strategier till personligt ägda åtaganden.

LYFTA INNOVATIONS- KRAFTEN

Med VOCEAN™s ideationsverktyg ökar du organisationens kreativitet och identifierar snabbt och enkelt de bästa idéerna att gå vidare med.

Visionärt nytänkande

Samlar individuella sinnen till en värdefull källa av insikter

Hur fungerar VOCEAN™?

Genom VOCEAN™ bjuder du snabbt in deltagare att exempelvis ge åsikter, utveckla idéer, rösta, delta i arbetsflöden eller innovationsprocesser och att effektivt lämna feedback.

RÖSTA

En omröstningsmodul bestående av en fråga som Tänkaren kan svara på genom ett fördefinierat format

PLANERA

Skapa struktur i vardagen genom fördelning av arbetsuppgifter eller åtaganden. Även lämplig för projektledning

RAPPORTERA

Möjliggör t.ex. inrapportering av avvikelser och hantering vid kriser

INNOVERA

Stimulerar och hanterar ideations- och innovationsprocesser

UTFORSKA

Ett verktyg för att samla åsikter och tankar kring ett visst ämne eller område genom ett flöde av frågor

Läs mer om vår verksamhet

VOCEAN™ skapar

framsynt ledarskap

VOCEAN™ är en revolutionerande kollaborativ molntjänst som stimulerar dina medarbetares självledarskap, lyfter fram deras unika perspektiv och säkerställer att varje röst i teamet blir hörd.
Tjänstens banbrytande digitala arbetsflöden gör det smidigt för människor att dela med sig av kunskap och samarbeta kring innovation, kreativitet och problemlösning.

Med VOCEAN™ får du ett kollaborativt verktyg som tar din organisation från strategi till konkreta och personligt ägda åtaganden. Tjänsten samlar mänskliga insikter som via artificiell intelligens hjälper dig att säkerställa att det lokala och globala perspektivet tas i åtanke och att den gemensamma kartan är tydlig för hela teamet. Med VOCEAN™ involverar du alla konstruktivt i företagets framtid.

Data-driven & insiktsfull rapport

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande. Med VOCEAN™ genereras automatiskt en sammanställning och analys av all insamlad data i realtid. Vår AI-motor visualiserar även alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport  i pdf-format som är nedladdningsbar och klar att användas och dela dela med sig av till andra.

Givetvis är sammanställningen och de statistiska slutsatserna låsta och datasäkrade, men rapporten tillåter den dig att enkelt lägga till dina egna slutsatser, analyser och förklaringar.

Begär en DEMO
och TESTA GRATIS
i 14 DAGAR

VOCEAN™ skapar mervärde

Molntjänsten skapar insikter i realtid som höjer din organisations effektivitet, framsynthet och konkurrenskraft.
Vår molntjänst hjälper ditt företag dessutom att utveckla självledande, personligt engagerade och förändringsbenägna medarbetare. Med VOCEAN™ får du ett kraftfullt och pålitligt verktyg.

Möjliggör effektiv

datainsamling

från många

Stimulerar

lösningsfokus

Samlar kraften

från många

Data
analys

i realtid via AI

Samlar in

kollektiv intelligens

Uppmuntrar

engagemang

Förenklar

agilt
ledarskap

Förenklar

laterala
samarbeten

Effektiviserar

arbets
flöden

Ökar

innovations-kraft

Skapar insikter

i realtid

Ökar medarbetarnas

medinflytande

Snabb att sätta upp, intuitiv att använda

VOCEAN™s intuitiva webbaserade användargränssnitt ger dig möjlighet att snabbt skapa aktiviteter och arbetsflöden. Dina utvalda deltagare kan direkt bidra i realtid.

Börja att be om insikter inom några minuter

Sätt upp ditt konto, skapa och sänd ut din Aktivitet till dina listade deltagare för att börja samla insikter omedelbart.

Deltagarna kan enkelt återkoppla

Dina inbjudna deltagare får en direkt webblänk för att omedelbart dela sina insikter och feedback via önskad digital kanal

Lättanvänd resultatöversikt via dashboard

Dashboard med AI-baserad dataöversikt möjliggör interaktiva workshops för teamgenomgång