Skapa framtidens organisation

 

Vill du modernisera organisationen och ledarskapet genom digitalisering?

Med VOCEAN™s molntjänst

  • stärks samarbeten inom och mellan organisationer
  • skapas insikter i realtid för strategiskt smarta och snabba beslut
  • förbättras arbetssättet kring innovation

ENGAGEMANG

Få medarbetarna att känna sig involverade i organisationens framtid. Utveckla en nyfiken, självledande, innovativ och framåtsyftande kultur. Skapa feedback och återkoppling i realtid.

STRUKTUR

Vardagsverktyg hjälper dig att planera, rapportera och prioritera. Underlättar ledningsprocessen och skapar transparens inom organisationen. Gå från idé till genomförande.

INNOVATIONSKRAFT

Underlätta insamling och sammanställning av smarta idéer. Ta tillvara på människors kunskap, erfarenhet och kreativitet.
Jämför tankar, idéer och synpunkter. Summera i realtid och få kloka insikter.

Släpp loss kraften!

Samla individuella sinnen till en värdefull källa av insikter för ökad innovation

Insiktsfulla digitala tjänster

Genom VOCEAN™ bjuder du snabbt in deltagare via mail eller mobilen att exempelvis genomföra undersökningar, dela åsikter, utveckla idéer, rösta och delta i arbetsflöden eller innovationsprocesser. Möjliggör att kunder, medarbetare eller partners effektivt kan lämna feedback och ge din organisation värdefulla insikter.

Den webbaserade plattformen består av följande fem digitala tjänster:

RÖSTA

Involvera individer i beslutsprocesser eller fånga trender över tid.

PLANERA

Skapa struktur för uppgifter och förhöj samarbetet mellan individer och organisationer.

RAPPORTERA

Samla in intryck, avvikelser och upplevelser. Få en bra utgångspunkt för att agera.

INNOVERA

Ta tillvara på kreativiteten och innovationskraften hos människor.

UTFORSKA

Ta hjälp och fråga individer både internt och externt. Få svar direkt!

Vill du veta mer om våra digitala tjänster?

VOCEAN™ främjar

innovation & samarbete

Engagera och involvera alla medarbetare konstruktivt i företagets framtid.

VOCEAN™ är en revolutionerande kollaborativ molntjänst som stimulerar dina medarbetares självledarskap, lyfter fram deras unika perspektiv och säkerställer att varje röst i teamet blir hörd.

 

Tjänstens banbrytande digitala arbetsflöden gör det smidigt för människor att dela med sig av kunskap och samarbeta kring innovation, kreativitet och problemlösning.

Med VOCEAN™ får du ett kollaborativt verktyg som tar din organisation från strategi till konkreta och personligt ägda åtaganden.

 

Tjänsten samlar mänskliga insikter som via artificiell intelligens hjälper dig att säkerställa att det lokala och globala perspektivet tas i åtanke och att den gemensamma kartan är tydlig för hela teamet.

VOCEAN™ ger de bästa förutsättningarna att öka ledningens fokus på att varje individ är viktig och har mycket att tillföra för organisationen.

Insiktsfull slutrapport

Att samla, analysera och tolka data från människor är otroligt tidskonsumerande.
Alla VOCEAN™s digitala tjänster kan därför automatiskt på en knapptryckning generera en sammanställning och analys av insamlad information. Rapporten visualiserar alla statistiskt signifikanta insikter i en professionellt designad Aktivitetsrapport  i pdf-format. De statistiska slutsatserna är givetvis datasäkrade och låsta, men den nedladdningsbara rapporten tillåter dig att enkelt lägga till dina egna slutsatser och förklaringar, innan du laddar ner och delar med dig av rapporten.

Begär en DEMO
och TESTA GRATIS
i 14 DAGAR

Skapar mervärde

Molntjänsten skapar insikter i realtid som höjer din organisations effektivitet, framsynthet och konkurrenskraft.
Vår molntjänst hjälper ditt företag dessutom att utveckla självledande, personligt engagerade och förändringsbenägna medarbetare. Med VOCEAN™ får du ett kraftfullt och pålitligt verktyg.

Möjliggör effektiv

datainsamling

från många

Stimulerar

lösningsfokus

Samlar kraften

från många

Analys

i realtid via

Artificiell Intelligens

Samlar in

kollektiv intelligens

Uppmuntrar

engagemang

Förenklar

agilt
ledarskap

Förenklar

samarbeten

mellan organisationer

Effektiviserar

arbets
flöden

Ökar

innovations-kraft

Skapar insikter

i realtid

Ökar medarbetarnas

inflytande

Snabb att sätta upp, intuitiv att använda

VOCEAN™s intuitiva webbaserade användargränssnitt ger dig möjlighet att snabbt skapa aktiviteter och arbetsflöden. Dina utvalda deltagare kan direkt bidra i realtid.

Börja att be om insikter inom några minuter

Sätt upp ditt konto, skapa och sänd ut din Aktivitet till dina listade deltagare för att börja samla insikter omedelbart.

Deltagarna kan enkelt återkoppla

Dina inbjudna deltagare får en direkt webblänk för att omedelbart dela sina insikter och feedback via önskad digital kanal

Lättanvänd resultatöversikt via dashboard

Dashboard med AI-baserad dataöversikt möjliggör interaktiva workshops för teamgenomgång