Use cases

Använd Vocean för att skapa en tänkande organisation.

enkla steg leder till stora resultat​

En modell för olika processer​

Gemensamt för samtliga processer i organisationer är att de genomförs stegvis. Vocean erbjuder stöd för detta på ett effektivt och lätthanterligt sätt genom aktiviteterna InnoveraUtforskaRösta och även platsen för samskapande i form av ett sammanhållande Workboard. Med fördel används Vocean i samtliga processer enligt stegen 1-6 med flexibilitet i form av bland annat olika grupper av deltagare. Du kan också välja att bryta ut en specifik aktivitet och jobba mer med den inom varje steg.

Dive into the specific steps of the Vocean method

Steg 1: Samla in​

Brainwriting är en metod för att samla idéer där personer skriver ner sina idéer istället för att diskutera dem med andra personer. Detta kan göras antingen genom att skriva idéerna fysiskt eller genom att använda en digital plattform.

Låt dina tankar och idéer flöda utan begränsningar. Man brukar säga att de bästa idéerna kommer från den sjunde och uppåt.

Ge idéen egenskaper och kategoriseringar.

Steg 2: Samskapa​

Ta del av andras idéer och addera på värden.

Ändra egenskapernas värde.

Kollektiv intelligens är förmågan hos en grupp människor att lösa problem och ta beslut tillsammans på ett mer effektivt sätt än vad som skulle vara möjligt för individer att göra enskilt. Det innebär att gruppen som helhet är smartare och mer kreativa än vad som skulle vara möjligt för enskilda medlemmar. Kollektiv intelligens kan uppstå genom social interaktion, där medlemmarna i gruppen delar information, kunskap och perspektiv, och använder detta för att skapa nya idéer och lösningar. Det kan också uppstå genom teknologiska verktyg som gör det möjligt för många människor att samarbeta och dela information på ett effektivt sätt som exempelvis Vocean.

Tillsammans bildar gruppen en uppfattning om hur inkomna idéer hör ihop för att enklare kunna förstå betydelsen av dem och få en överblick av mängden idéer som inkommit.

Steg 3: Samförstå​

Se allas idéer i realtid där du samtidigt kan kategorisera och ge dem unika egenskaper. Efter att detta är gjort sker en individuell prioritering.

Alla är med och prioriterar bland valda alternativ. Med Idéen i fokus prioriterar deltagarna tillsammans vilket skapar involvering och delaktighet i beslut.

Generera en AI-rapport automatiskt direkt att efter aktiviteten är avslutad. Summera samtliga steg i en och samma rapport och där datat inte är justerbart. Du kan skräddarsy rapporten genom att lägga till texter och tankar med ett enkelt knapptryck.

Redo att se hur Vocean kan hjälpa er?

Vill du veta mer om hur ni kan använda Vocean i er organisation för att uppnå mer innovation och fler affärsmöjligheter? Ta kontakt med oss så tar vi ett möte och diskuterar hur vi kan maximera er potential!

Innovationsguide

Exempel på processer som kan genomföras i Vocean​

Verksamhetsutveckling​

Börja processen med att berarbeta vilken problemställning du har. Därefter kan du samla in idéer, samskapa runt dem, få förstålese för vad ni tycker i gruppen för att sedan fatta beslut utifrån den rapport ni tagit fram. Genomför förbättringen och utvärdera därefter förbättringen för att kunna förnya.

Verksamhetsplanering​

Använd Vocean i samtliga steg  där aktiviteter först skickas ut till deltagare för att samla in idéer inför planeringen. Under mötestillfället genomför ni olika samskapandeaktiviteter och efter mötet tar ni ställning till förslagen.

Innovationsprocess​

Genomför aktiviteter från den första idéen därefter kan du utvärdera din produkt eller tjänst och få reda på vad dina kunder eller organisation tycker och tänker. Sedan kan du fatta beslut för genomförande och efter det utvärdera.

Samla in idéer som du direkt kan ta vidare eller bryt ut en idé för att skapa en separat innovationsprocess kring den.

Konceptutveckling

Använd Vocean från idé till genomförande. Samla in och analysera information om marknadsbehov, tekniska begränsningar, konkurrens och andra faktorer som kan påverka utvecklingen. Använd den insamlade informationen för att skapa olika koncept och idéer som testas och utvärderas för att avgöra vilket som är mest lämpligt att gå vidare med.

Ditt ekosystem kan involveras i dessa processer genom öppen innovation

Gör verkstad av innehållet i dina workshops/event

Använd Vocean före, under och efter en Workshop som förbättringsverktyg eller planeringsverktyg. Direkt efter workshopen kan du fördela arbetsuppgifter i Planner.

Läs mer

Gör ditt möte mer effektivt

Effektivisera dina möten genom att få input till agendan redan innan mötet eller skicka in och prioritera idéer live på skärmen via vår integration i Teams.

Läs mer

Enkelt att samla in idéer och tankar både internt och externt

Genom Vocean kan du samla in idéer som du sedan kan använda för beslutsunderlag eller för förbättringsområden kring ditt event.

Läs mer

Underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet​

Med Vocean kan du geomföra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön och låta medarbetarna komma med åtgärdsförslag

Läs mer

Använd Vocean i Microsofts Power Platform ​

Vocean är integrerat till Microsoft Teams och kan även används i Power plattform som connector för att skapa automatiserade flöden.

Power Platform är en plattform från Microsoft som låter användare skapa och anpassa affärsappar utan att behöva skriva kod. Det är en samling av verktyg och tjänster som innefattar PowerApps, Power Automate och Power BI.
.

Power Automate är ett verktyg för automatisering av affärsprocesser. Det är en cloud-baserad tjänst som låter användare skapa automatiserade arbetsflöden med hjälp av ett grafiskt gränssnitt.

Power Automate kan användas för att automatisera uppgifter som att skicka e-post, uppdatera data och skapa påminnelser.

Power BI är ett verktyg för att skapa och distribuera interaktiva data visualiseringar och rapporter. Det låter användare samla in data från olika källor och skapa vackra och informativa visualiseringar som kan delas med andra användare.

Power BI is a tool for creating and distributing interactive data visualizations and reports. It enables users to gather data from various sources and create visually appealing and informative visualizations that can be shared with other users.

PowerApps är ett verktyg för att skapa och distribuera affärsappar på ett enkelt sätt. Det låter användare skapa mobil- och webbappar som kan användas för att samla in data, automatisera processer och tillgång till affärsdata.

Outlook

Teams

Planner

Excel

Sharepoint

Dynamics

Power Automate

Power BI

Power Apps

Använd Vocean för att transformera er organisation!

Are ni redo att börja använda Vocean för att transformera er organisation? Ta kontakt med oss så tar vi ett möte och diskuterar hur vi kan maximera er potential!